Tomasz Nowakowski urodził się w 1974 r. w Strzelnie. W latach 1994-2008 pracował w administracji publicznej. Był m.in. sekretarzem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów i podsekretarzem stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

W 2008 r. związał się z Telekomunikacją Polską S.A./Orange Polska S.A., gdzie przez 10 lat pełnił funkcje dyrektorskie. Następnie założył własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa, był też członkiem rad nadzorczych w spółkach giełdowych. Został Kawalerem Legii Honorowej, Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski i Komandorem Orderu Gwiazdy Solidarności Włoskiej.

Był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Międzynarodowego Studium Prawa Francuskiego i Europejskiego. Studiował także na Uniwersytecie w Poiters we Francji. Uzyskał tytuł doktora nauk prawnych.

Reklama

Informację o jego śmierci podał Maciej Witucki, były prezes i przewodniczący rady nadzorczej Orange Polska.