Sejm w piątek uchwalił ustawę okołobudżetową. Posłowie przyjęli m.in. poprawkę, która podnosi pułap dochodów powiatów, powyżej którego muszą one płacić tzw. janosikowe.

W piątek Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej.

Za ustawą głosowało 234 posłów, 220 było przeciw, a jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Janosikowe z większym pułapem

Posłowie w głosowaniu opowiedzieli się przeciw wnioskowi o odrzucenie ustawy oraz przeciw poprawkom, które zgłoszone zostały przez opozycję, a które dotyczyły m.in. do podniesienia kwot bazowych m.in. na doskonalenie zawodowe nauczycieli czy na nagrody dla nich, wykreślenia zapisanego w projekcie uprawnienia dla premiera do samodzielnego blokowania środków w budżecie, aby przeznaczyć je na obsługę długu publicznego.

Sejm poparł poprawki zgłoszone przez klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Pierwsza dotyczy podniesienia pułapu dochodów powiatu, od których naliczane jest tzw. janosikowe, ze 110 proc. obecnie do 120 proc. po zmianie. Jak mówił podczas posiedzenia KFP wiceminister finansów Sebastian Skuza, poprawka ta to efekt wystąpienia Związku Powiatów Polskich. Druga poprawka KP PiS, zaakceptowana przez komisję, ma na celu zwiększenie limitu dotacji z 15 do 20 mln zł dla Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Ustawa okołobudżetowa jest ściśle związany z projektem budżetu na rok przyszły. Przewidziane propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na poziomie z 2022

W ustawie zapisano m.in., że zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w sferze budżetowej zostanie utrzymany na poziomie z 2022 r., a podstawę ma stanowić 2019 r. Wprowadzona została podstawa prawna dla podwyższenia w 2023 r. kwoty środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na Krajowy Fundusz Szkoleniowy – do wysokości ok. 277,5 mln zł, co będzie stanowiło 4 proc. kwoty przychodów ze składki na Fundusz Pracy w 2021 r. W ustawie znalazł się także zapis umożliwiający przekazanie papierów skarbowych o wartości 20 mld zł na Fundusz Reprywatyzacji.

Ponadto w ustawie wprowadzono możliwość przekazania w 2023 r. przez ministra finansów skarbowych papierów wartościowych uczelniom publicznym na program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oraz wsparcie potencjału uczelni.

Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ms/ mick/ amac/