Polska przekazała Komisji Europejskiej wymagane dokumenty dot. reformy sądownictwa - poinformowało PAP w czwartek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Cztery z 37 kamieni milowych KPO

Jak poinformował w czwartek PAP resort, trwają uzgodnienia co do spełnienia przez Polskę czterech z 37 kamieni milowych KPO - A3G, A27G, B23G, E8G. "Czekamy na ostateczne potwierdzenie akceptacji spełnienia kamienia milowego odnośnie reformy sądownictwa" - dodano.

MFiPR podkreśla, że "wymagane dokumenty dot. reformy sądownictwa zostały przekazane do KE". Jak zaznaczono, zaakceptowanie przez KE ww. kamieni milowych jest niezbędne do złożenia pierwszego wniosku.

"Polska wysłała do Komisji Europejskiej potwierdzenie akceptacji wersji ustaleń operacyjnych (co uruchomi procedurę ich zatwierdzania, a następnie podpisywania). Ustalenia operacyjne to ponad 350 stronnicowy dokument. Czekamy na akceptację tych ustaleń ze strony KE" - poinformował PAP resort.

W czwartek na Twitterze Grzegorz Puda poinformował, że "28 października Polska wysłała do KE potwierdzenie akceptacji wersji ustaleń operacyjnych, co uruchomi procedurę zatwierdzania i podpisywania".

KPO. Wysłanie pierwszego wniosku o płatność

Ministerstwo wskazało, że wysłanie pierwszego wniosku o płatność - oddzielnie dla części dotacyjnej – 2,851 mld euro i pożyczkowej – 1,368 mld euro - może nastąpić po podpisaniu przez Polskę i KE tzw. ustaleń operacyjnych. To "wynika z rozporządzenia RRF (Recovery and Resilience Facility – Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności), a także umów dotacyjnej i pożyczkowej podpisanych z KE".

Teraz - jak wyjaśniono - po stronie KE trwają wewnętrzne konsultacje między dyrekcjami, a następnie uruchomiona zostanie procedura podpisywania tych ustaleń operacyjnych.

KE na początku czerwca zaakceptowała polski KPO, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy". Jednym z oczekiwań KE była likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, co stało się w połowie lipca, gdy weszła w życie prezydencka nowela ustawy o SN. Wątpliwości co do tego, czy nowe przepisy spełniają tzw. kamienie milowe w tej sprawie wyrażali w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji.(PAP)

autorka: Ewa Wesołowska

ewes/ pad/ amac/