Za ustawą głosowało 285 posłów, nikt nie był przeciw, a wstrzymało się 162. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Ustawa zakłada przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań, co nastąpi m.in. przez upowszechnienie postępowania uproszczonego, milczącego trybu załatwienia sprawy, elektronizację, a także zniesienie dwuinstancyjności w postępowaniach, których charakter na to pozwala. Przewiduje upowszechnienie stosowania prostych formularzy urzędowych, składania wniosków on-line i ograniczenia liczby składanych wniosków.

Ustawa wprowadza postępowanie uproszczone oraz milczący sposób załatwienia sprawy w postępowaniach prostych, w których zazwyczaj występuje jedna strona postępowania, postępowanie dowodowe ma nieskomplikowane charakter, a decyzje zapadają często głównie w oparciu o dokumenty dołączone przez stronę do wniosku lub na podstawie informacji z publicznych rejestrów.

Reklama

Zgodnie z ustawą, wprowadza się ogólny wyjątek od zasady dwuinstancyjności przez wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą od decyzji wydanej w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, nie będzie przysługiwało odwołanie - decyzja będzie ostateczna.

Zaproponowano także wydłużenie terminu realizacji obowiązków przedsiębiorców i osób fizycznych wobec administracji w niektórych przypadkach procedur administracyjnych.(PAP)

wkr/ drag/