Rozmowa z Mariuszem Zarzyckim, synem Mariana Zarzyckiego ps. Smok

Rozmowę prowadzi Justyna Dżbik-Kluge. Wywiad został zrealizowany w ramach projektu „Korzenie pamięci”.