Solidarna Polska zaproponuje w ustawie wiatrakowej zwiększenie minimalnej odległości od zabudowy mieszkalnej z 500 m do 1000 m - poinformowała partia w środę na swoim profilu w mediach społecznościowych.

"Ministrowie @SolidarnaPL byli przeciwni ustawie wiatrakowej w obecnej formie. Zaproponujemy kompromisowe rozwiązanie – zwiększenie minimalnej odległości od zabudowy mieszkalnej z 500 do 1000 m" - podano na profilu Solidarnej Polski na Twitterze.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska. Projekt przewiduje, że decyzja o możliwości lokalizowania nowych inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych będzie zależała od mieszkańców okolicznych terenów.

"Rząd chce wzmocnić stanowisko lokalnych społeczności dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej. Decyzja o możliwości lokalizowania nowych inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych oraz odblokowanie możliwości rozwoju budownictwa mieszkalnego w sąsiedztwie tych elektrowni będzie zależała od mieszkańców okolicznych terenów" – podano we wtorkowym komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Stwierdzono, że nowe przepisy gwarantują mieszkańcom, którzy zdecydują się uwolnić lokalizację okolicznych terenów pod zabudowę nowej infrastruktury wiatrowej, maksymalizację bezpieczeństwa eksploatacji tej infrastruktury. Ponadto inwestorzy będą musieli ograniczyć oddziaływanie elektrowni na środowisko poprzez wykorzystanie najnowszych technologii.

W komunikacie przypomniano, że utrzymana zostanie podstawowa zasada lokalizowania nowej elektrowni wiatrowej, zgodnie z którą obiekt taki może powstać wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z nowymi przepisami plan zagospodarowania przestrzennego będzie mógł określać inną odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego niż wyznaczona przez regułę 10H, biorąc pod uwagę zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej, jednak z zachowaniem bezwzględnej odległości minimalnej wynoszącej 500 m.

"Podstawą dla określania odległości elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych będą m.in. wyniki przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ), wykonywanej w ramach MPZP. W SOOŚ analizuje się m.in. wpływ emisji hałasu na otoczenie i zdrowie mieszkańców" – stwierdzono w komunikacie.

Dodano, że minimalna bezwzględna odległość bezpieczeństwa będzie dotyczyć lokalizowania nowych budynków mieszkalnych w odniesieniu do istniejącej lub planowanej elektrowni wiatrowej. Utrzymany zostanie zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski