Między innymi o tym, jak na postrzeganie naszego kraju wpłynęły sposób wprowadzania Polskiego Ładu, brak przejrzystości finansów publicznych i „kreatywne omijanie reguł fiskalnych”, będą rozmawiać uczestnicy EKF.

Jaka jest obecnie wiarygodność ekonomiczna Polski - to temat panelu Europejskiego Kongresu Finansowego, który odbędzie się dziś w Sopocie. Dyskusja będzie okazją do zaprezentowania wyników „Indeksu wiarygodności ekonomicznej Polski”, opracowanego przez zespół kierowany przez prof. dr. hab. Jerzego Hausnera. - Wiarygodność ekonomiczna państwa oddziałuje na warunki i koszty gospodarowania. Jest swoistego rodzaju dobrem publicznym, które trzeba podtrzymywać, a nie niszczyć - podkreśla prof. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, który poprowadzi panel.
- Gdy władza publiczna traci wiarygodność ekonomiczną, sięga po propagandę i przekupywanie ważnych dla interesu politycznego grup, prowadzi to m.in. do ograniczenia zaufania do krajowego pieniądza oraz do inflacji - podkreśla prof. Hausner.
W debacie mają także uczestniczyć: Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A., Sławomir Dudek, główny ekonomista i wiceprezes Forum Obywatelskiego Rozwoju, Marta Penczar z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i profesor Andrzej Rzońca ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Sławomir Dudek ocenia, że obecna ekipa rządząca w bezprecedensowy sposób naraża na szwank wiarygodność ekonomiczną naszego kraju. - Naszą wiarygodność ekonomiczną niezwykle obciążył chaos towarzyszący wprowadzaniu i korygowaniu Polskiego Ładu - podkreśla.
W tym kontekście bardzo krytycznie ocenia brak spójności w działaniach Rady Polityki Pieniężnej i rządu. Jak mówi, RPP wciska hamulec - podnosząc stopy procentowe - a rząd dodaje gazu, „dolewając oliwy do ognia inflacji” poprzez Polski Ład i jego korektę czy kolejne dodatkowe emerytury. - To zaczyna przypominać jakiś zabójczy wyścig, grozi spaleniem się hamulców i - przy pierwszym zakręcie - poważnymi problemami - podkreśla.
Zwraca też uwagę na brak przejrzystości finansów publicznych i „kreatywne omijanie reguł fiskalnych”. W ocenie Sławomira Dudka wszystko to może skończyć się stagflacją, czyli jednoczesną inflacją i stagnacją gospodarczą.
„Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski” to autorskie opracowanie grupy ekspertów. Mierzy ono to, jak wiarygodne dla gospodarki jest polskie państwo. Jak wskazują jego autorzy, wiarygodność ekonomiczna państwa oddziałuje na warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Część warunków gospodarowania jest określana bezpośrednio (np. stawki opodatkowania), ale większość jest rezultatem wielu oddziaływań, w tym społecznych wyobrażeń i oczekiwań (np. poziom inflacji jako następstwo oczekiwań inflacyjnych). Generalnie wiarygodność ekonomiczna państwa wpływa na parametry ekonomiczne za pośrednictwem takich zmiennych jak zaufanie, informacja czy wiedza.
Indeks obejmuje siedem subindeksów dla następujących obszarów:
  • praworządność,
  • swoboda prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wiarygodność finansów publicznych,
  • stabilność systemu finansowego,
  • ochrona i bezpieczeństwo pracy,
  • jakość usług publicznych,
  • respektowanie zobowiązań międzynarodowych.