Ramstein Legacy 2022 (RALY 22) to pierwsza edycja ćwiczenia zintegrowanych sił rakietowej obrony powietrznej NATO z wykorzystaniem realnych lotów. Rozpoczynające się w poniedziałek szkolenie z udziałem polskich żołnierzy odbędzie się na terytorium Polski oraz trzech innych państw nadbałtyckich.

Ćwiczenie potrwa od 30 maja do 12 czerwca i realizowane będzie z wykorzystaniem przestrzeni powietrznej, akwenu oraz rejonu morza Bałtyckiego - informuje w poniedziałkowym komunikacie Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

RALY 22 jest pierwszą edycją ćwiczenia zintegrowanych sił rakietowej obrony powietrznej NATO z wykorzystaniem realnych lotów, które w przyszłości będzie realizowane w cyklu dwuletnim. Ćwiczenie integruje sojusznicze siły powietrzne oraz jednostki rakietowe naziemnego bazowania, które są kierowane i dowodzone przez struktury NATO.

Ćwiczenie będzie realizowane w różnych krajach Europy, powstało w oparciu o złożone i realne uwarunkowania sytuacyjne. Celem tegorocznej edycji jest wzmocnienie interoperacyjności i gotowości jednostek, co w konsekwencji wzmocni obronę i ochronę terytoriów, sił oraz ludności państw sojuszniczych przed zagrożeniem lub atakiem rakietowym czy z powietrza - wskazano w komunikacie.

W szkoleniu w ramach RALY 22 na terytorium Polski, poza żołnierzami Wojska Polskiego, wezmą udział wojska z USA, Francji, Niemiec, Norwegii, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Belgii, Rumunii, Turcji i Hiszpanii. Szkolenie odbędzie się m.in. w obiektach Centralnego Poligonu Sił Powietrznych, OSPWL Wędrzyn oraz OSPWL Orzysz.

Ćwiczeniem kieruje AIRCOM (Sojusznicze Dowództwo Sił Powietrznych), które będzie realizowało ćwiczenie przy współudziale i współpracy z narodowymi elementami dowodzenia i kierowania, wydzielonymi siłami obrony powietrznej naziemnego bazowania oraz jednostkami Air Policing dowodzonymi przez NATO.

Jak wskazano w komunikacie, celem ćwiczenia zintegrowanych sił rakietowej obrony powietrznej pod egidą NATO jest szkolenie struktur kierowania i dowodzenia NATO w zakresie zintegrowanego działań statków powietrznych oraz środków obrony powietrznej naziemnego bazowania, a także ciągły rozwój wielodziedzinowej interoperacyjności sił sojuszniczych mających na celu wspólną obronę Sojuszu zgodnie ze strategią Odstraszania i Obrony SACEUR (Naczelnego Dowódcy Sojuszniczego w Europie). Dodatkowo, podczas ćwiczenia RALY 22 zostanie pokazany obecny stan zdolności bojowej zintegrowanych sił rakietowej obrony powietrznej NATO.

Po inwazji Rosji na Ukrainę odnotowano wzrost użycia rakiet oraz obecności bezzałogowych statków powietrznych i samolotów bojowych w pobliżu granic krajów NATO. Fakt ten stanowi zwiększone zagrożenie ataku z powietrza dla wskazanych obszarów i ludności, co może być głównie spowodowane błędem ludzkim lub usterką sprzętu.

W obecnej sytuacji, potrzeba szkolenia jednostek w zakresie taktyki, technik i procedur operacyjnych NATO na bazie realistycznego wielozadaniowego scenariusza, jest bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zasadna. Ćwiczenie RALY 22 zapewnia wszystkim jednostkom sojuszniczym taką możliwość – informuje DGRSZ. (PAP)

Autor: Adrian Kowarzyk