Poprawki zgłosił w środę podczas drugiego czytania projektu Mirosław Suchoń (Polska 2050). Zmierzały one do wydłużenia tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej do czasu, aż inflacja spadnie w okolice celu inflacyjnego (2,5 proc. z możliwością odchyleń o 1 pkt proc.) Suchoń proponował też, by usunąć z przepisów zapis obligujący przedsiębiorców do informowania o tarczy antyinflacyjnej.

Komisja odrzuciła poprawki.

Rozpatrywany projekt noweli ustawy o VAT dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów przewidujących szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.

Reklama

Zakłada zwolnienie z VAT importu towarów i usług przez siły zbrojne innych państw członkowskich do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego, jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania UE w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).

We wtorek podczas pierwszego czytania w komisji finansów publicznych do projektu wprowadzono poprawki nowelizujące inne ustawy, w tym o podatku akcyzowym i o sprzedaży detalicznej. Tym samym wpisano do projektu przedłużenie o 2 miesiące, do 31 lipca br. tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej, czyli obniżki akcyzy na prąd i niektóre paliwa silnikowe, zwolnienie z akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych i zwolnienie sprzedaży paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Ponadto wprowadzono obniżkę akcyzy na lekki olej opałowy.

Jak tłumaczył wiceminister finansów Artur Soboń, przedłużenie do 31 lipca pierwszej tarczy antyinflacyjnej ma na celu zrównanie jej terminu obowiązywania z tarczą 2.0, która m.in. obniża VAT na żywność. "Będziemy decydować, patrząc na bieżąco i oceniając inflację, o przedłużeniu obu tarcz lub nie" - stwierdził wiceminister finansów.

W projekcie noweli ustawy o VAT zawarto też wydłużenie do końca 2022 r. okresu obowiązywania procedury uproszczonej w przypadku eksportu na Ukrainę technologii o znaczeniu strategicznym, a także wydłużenie o 36 miesięcy działania przepisów, na mocy których Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może kontrolować inwestycje w polskie firmy, dokonywane za pośrednictwem podmiotów z krajów OECD przez podmioty z innych państw. (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec

kmz/ mmu/