W kwietniowym sondażu 58 proc. Polaków negatywnie oceniło działania rządu; pozytywnie o działaniach Rady Ministrów wypowiedziało się 31 proc. respondentów. 11 proc. ankietowanych nie wyraziło opinii w tej sprawie.

W porównaniu z badaniem z marca, o 2 pkt proc. spadł odsetek badanych negatywnie oceniających działania rządu. Odsetek respondentów pozytywnie wypowiadających się o pracy Rady Ministrów wzrósł o 3 pkt proc. Z kolei odsetek badanych, którzy nie mają zdania w tej sprawie, spadł o 1 pkt proc.

Reklama

Polacy pytani byli również w badaniu o ocenę pracy premiera Mateusza Morawieckiego. Niezadowolenie z pracy szefa rządu wyraziło 58 proc. respondentów; pozytywnie ocenia ją 32 proc. badanych; 10 proc. nie wyraziło opinii na ten temat.

W porównaniu z marcem odsetek osób negatywnie oceniających pracę premiera wzrósł o 1 pkt proc., a odsetek osób wypowiadających się pozytywnie o pracy szefa rządu nie zmienił się. O 1 pkt proc. spadł natomiast odsetek osób, które nie mają zdania na ten temat.

Jeśli chodzi o ocenę pracy prezydenta Andrzeja Dudy, 54 proc. respondentów ocenia ją negatywnie, 37 proc. - pozytywnie; 9 proc. nie ma zdania na ten temat.

W porównaniu z badaniem z marca odsetek osób negatywnie oceniających pracę głowy państwa wzrósł o 1 pkt proc., odsetek badanych pozytywnie wypowiadających się o pracy Andrzeja Dudy wzrósł natomiast o 2 pkt proc. O 3 pkt proc. zmalał odsetek osób niezdecydowanych w tej kwestii.

Sondaż przeprowadzono w dniach 8-13 kwietnia na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1008 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI). Relizacja terenowa badania została wykonana przez Research Collective na zlecenie Kantar Public. (PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka