Ustawa uproszczającą formalności przy przekazywaniu uzbrojenia, gdy końcowym użytkownikiem tego uzbrojenia ma być inne państwo, nowelizuje zapisy ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a także ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (AMW).

Nowelizacja uchwalona została przez Sejm na początku marca. W ubiegłym tygodniu Senat wprowadził do niej zaakceptowaną później przez posłów poprawkę, zgodnie z którą na dwa miesiące wyłączone będzie stosowanie ustawy o działalności gospodarczej i samej nowelizacji w przypadku sprzedaży, wywozu i tranzytu niektórych kategorii sprzętu opancerzonego i ochronnego na Ukrainę, a także nabywania w celu wywozu na terytorium Ukrainy kamizelek kuloodpornych, hełmów wojskowych i policyjnych, ochraniaczy twarzy, kończyn i innych części ciała; wywóz i tranzyt na tych zasadach mogą być dokonane po uzyskaniu oświadczenia końcowego użytkownika potwierdzonego przez przedstawicielstwo dyplomatyczne Ukrainy w RP.

Według obowiązujących dotychczas przepisów przy wykonywaniu dostaw towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym był obowiązek uzyskania od ministra gospodarki zezwolenia na ich wywóz. Do wniosku o udzielenie zezwolenia należało dołączyć certyfikat importowy (CI) lub oświadczenie końcowego użytkownika (OKU).

Reklama

Wprowadzona nowelizacją zmiana polega na wprowadzeniu wyjątków umożliwiających niedołączanie CI i OKU do wniosku o udzielenie zezwolenia na obrót towarami o znaczeniu strategicznym. Chodzi o sytuacje nieodpłatnego przekazywania takich produktów i uzbrojenia siłom zbrojnym państw obcych na podstawie przepisu ustawy o AMW.

Nowelizacja wejdzie w życie dzień po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. (PAP)