Rejestracja sprzedawców chcących uczestniczyć w rządowym programie dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego ruszyła dwa dni temu. Już teraz do programu dołączyło 100 przedsiębiorców.

Sprzedawcy mogą złożyć na platformie GOV.pl wniosek online o rejestrację w rządowym programie dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego. Rejestracja skierowana jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż urządzeń tj. dekoderów i telewizorów przystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie DVB-T2/HEVC.

Do programu może przystąpić przedsiębiorca, który:

• sprzedaje odbiorniki cyfrowe spełniające wymagania techniczne i eksploatacyjne,

• jest czynnym podatnikiem VAT lub jest zwolniony z podatku VAT,

• ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Program ma na celu wsparcie gospodarstw domowych w wymianie sprzętu na taki, który umożliwi im odbiór telewizji w nowym, lepszym standardzie DVB-T2/HEVC. Realizacja przyznanych świadczeń w programie dofinansowania będzie możliwa wyłącznie w sklepach internetowych i stacjonarnych przedsiębiorców, którzy zarejestrują się i przystąpią do programu.