Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej do końca marca czeka na zgłoszenia do drugiej edycji konkursu Samorząd PRO FAMILIA. Mogą w nim wziąć udział wszystkie gminy w Polsce. Zgłoszenia przyjmowane są w czterech kategoriach: gminy wiejskie, wiejsko-miejskie i miejskie do 20 tys. mieszkańców, miejskie powyżej 20 tys. do 100 tys. mieszkańców, oraz miejskie powyżej 100 tys. mieszkańców. Wystarczy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z wypełnioną ankietą oraz opisem długofalowej strategii działań podejmowanych przez samorząd w ramach polityki prorodzinnej, poprzez udostępniony urzędom gmin system CAS (Centralna Aplikacja Statystyczna).
Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym samorządy ocenia Kapituła. Trzy z najwyższymi notami, w każdej kategorii, przechodzą do drugiego etapu. Kapituła może wskazać też gminy do wyróżnienia.
W drugim etapie Minister Rodziny i Polityki Społecznej, w porozumieniu z pełnomocnikiem rządu do spraw polityki demograficznej, wybiera po jednej gminie w każdej z kategorii, które otrzymają tytuł Samorząd PRO FAMILIA. Partnerem konkursu jest Fundacja Orlen.
Reklama
Bogata oferta
Pierwsza edycja konkursu, zorganizowana w 2021 r., cieszyła się dużym zainteresowaniem. Do udziału zgłosiło się 236 samorządów.

Reklama
- Wiele gmin dobrze rozumie, że rodziny chcą mieszkać i wychowywać dzieci tam, gdzie zwyczajnie żyje im się dobrze, czują się bezpiecznie, mają do tego dobre warunki. Lokalne inicjatywy prorodzinne odgrywają tutaj ogromną rolę. My to widzimy i organizując w ubiegłym roku po raz pierwszy konkurs Samorząd PRO FAMILIA, mieliśmy na celu właśnie wyróżnienie i docenienie takich gmin. Sukces pierwszej edycji sprawił, że w tym roku ogłosiliśmy drugą edycję konkursu - mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.
Laureatami pierwszej edycji zostali: Katowice, Otwock, Boguszów-Gorce, Pleszew i Miejsce Piastowe. Dodatkowo przyznane zostały trzy wyróżnienia, które otrzymały: Gdynia, Grodzisk Mazowiecki i Sędziszów Małopolski. Kapituła konkursu wyróżniła również Kępice oraz Nysę.
Nagrodzone i wyróżnione samorządy zaprezentowały cały wachlarz rozwiązań przyjaznych dla rodziny.
Na przykład w Gdyni nowatorskie działania prorodzinne prowadzi utworzony w 2019 r. Wydział Polityki Rodzinnej. Jego specjaliści rozpoznają bieżące potrzeby rodziców oraz dzieci i starają się je zaspakajać. W konkursie zostały docenione takie inicjatywy jak projekty „Gdynia Rodzinna” i „Gdynia Rodzinna Plus (3+)”, a także między innymi sieć klubów rodzica i granty dla organizacji pożytku publicznego na projekty rodzinne dotyczące sportu, kultury i rekreacji.
Grodzisk Mazowiecki jako jeden z pierwszych w 2009 r. wprowadził lokalną Kartę Dużej Rodziny. Od początku oferował realne wsparcie rodzinom z trójką lub większą liczbą dzieci, przez rozmaite zniżki w instytucjach samorządowych oraz prywatnych firmach. W pierwszej edycji konkursu doceniono również to, że gmina ma od wielu lat wyższy niż sąsiednie wskaźnik urodzeń, a w ostatnich latach również korzystniejszy niż gminy z tego samego powiatu wskaźnik migracji wewnętrznych. Zaangażowanie gminy na rzecz rodzin potwierdzają międzynarodowe organizacje: tytuł „Samorząd przyjazny rodzinie” został przyznany przez ELFAC - Europejskie Stowarzyszenie Dużych Rodzin. Grodzisk brał także udział w programie „Miasto Przyjazne Dzieciom” UNICEF.
W Boguszowie-Gorcach działania prorodzinne gminy koncentrują się na dostępności usług opiekuńczych: zwiększeniu liczby miejsc w żłobkach, a także darmowych przedszkolach. W konkursie doceniono ofertę bezpłatnych zajęć, w tym artystycznych, kulturalnych i sportowych. Kwestie prorodzinne uwzględniono w strategii rozwoju miasta, zapisując w części dotyczącej priorytetów: „Wyznacznikiem atrakcyjności zamieszkania, zwłaszcza dla ludzi młodych jest także rozwój budownictwa mieszkaniowego, co może stymulować poprawę wskaźników demograficznych i potencjalnie chęć założenia rodziny”.
Co sądzą Polacy
Z badania „Opinie o polityce prorodzinnej samorządów” przeprowadzonych przez Kantar Public na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że aż 84 proc. Polaków wskazało na znaczenie prowadzenia przez gminy polityki prorodzinnej w okresie pandemii koronawirusa. Jednocześnie 51 proc. badanych stwierdziło, że ich gmina/miasto taką politykę prowadzi, 33 proc. tego nie dostrzegło.
Zdania na temat tego, jak samorządy realizują politykę prorodzinną, były podzielone. 43 proc. Polaków oceniło, że ich miasto/gmina robią to odpowiednio, czyli podejmują wystarczająco wiele działań na rzecz wszystkich rodzin. Jednocześnie 38 proc. badanych stwierdziło, że ich samorząd nie realizuje polityki prorodzinnej, czyli podejmuje działania na rzecz rodzin wyłącznie w ramach pomocy społecznej. Pozostali nie mieli określonej opinii.
Jako najważniejsze obszary polityki prorodzinnej gmin wskazano: rozwój opieki instytucjonalnej nad dziećmi (43 proc.) i bezpłatne zajęcia oraz aktywności dla dzieci (39 proc.).
JPO
__________________________________________________________________
Gdzie szukać informacji
Regulamin oraz dokumenty konkursowe można znaleźć na stronie internetowej www.gov.pl/rodzina w zakładce Samorząd PRO FAMILIA 2022. Teksty na temat konkursu ukazały się również w Dzienniku Gazecie Prawnej 24 i 28 lutego.
foto: materiały prasowe
foto: materiały prasowe