W Kancelarii Prezydenta trwa spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem. Spotkanie dotyczy zmian w prawie oświatowym - podało MEiN.

W rozmowach udział biorą także wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, przewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS), posłanka Teresa Wargocka (PiS) i szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot - przekazało Ministerstwo Edukacji i Nauki na Twitterze.

Spotkanie jest poświęcone uchwalonej przez Sejm 13 stycznia nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, wzmacniającej rolę kuratorów oświaty i zmieniającej zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych. Nowelizacja jest obecnie przedmiotem prac Senatu.

Według nowelizacji dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce.

Kurator będzie miał 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie.

W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi, to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się.

Według szefa MEiN nowelizacja "daje transparentność w kwestii tego, co prezentować będą organizacje pozarządowe w szkołach". Według opozycji nowe przepisy spowodują "koniec autonomii szkół i wprowadzą ręczne sterowanie".

Tydzień temu o nowelizacji Prawa oświatowego z małżonką prezydenta Agatą Kornhauser-Dudą rozmawiały posłanki KO Kinga Gajewska, Barbara Nowacka, Krystyna Szumilas i Katarzyna Lubnauer. W spotkaniu uczestniczyła także Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

"Pierwsza dama wysłuchała argumentów i rekomendacji swoich rozmówczyń, deklarując, że wszystkie uwagi przekaże prezydentowi Andrzejowi Dudzie przed jego spotkaniem z ministrem Przemysławem Czarnkiem" – podała wtedy Kancelaria Prezydenta.

Z kolei posłanki KO relacjonowały, że pierwsza dama podzieliła ich obawy co do przepisów noweli, m.in. w sprawie zwalniania dyrektorów szkół bez wypowiedzenia i kompetencji kuratorów, dotyczących wpuszczania organizacji pozarządowych do szkół. Ponadto przekazały, że małżonka prezydenta obiecała, że postara się być na spotkaniu z ministrem Czarnkiem i prezydentem Dudą. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka