Wcześniej posłowie przyjęli poprawkę zakładającą, że predyspozycje do pracy w biurze będą badane także za pomocą testu psychologicznego. Inna z poprawek doprecyzowuje zasady wstrzymywania transakcji lub blokady rachunku bankowego.

Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR) w związku z powołaniem nowej służby, w policji przybędzie docelowo 1 800 etatów. Do zadań CBZC będzie należało m.in. zwalczanie przestępstw związanych z oszustwami i kradzieżą tożsamości w sieci czy walka z pedofilami, którzy poszukują swoich ofiar w Internecie.

Zgodnie z nowelizacją, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości będzie odpowiadać za realizację zadań dotyczących rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości popełnionej przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej. Chodzi także o wykrywanie i ściganie sprawców tej przestępczości oraz wspieranie pozostałych jednostek organizacyjnych Policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu cyberprzestępczości.

Reklama

Nową jednostką kierować ma komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, podległy komendantowi głównemu policji. Do zadań CBZC będzie należało m.in. zwalczanie przestępstw związanych z oszustwami i kradzieżą tożsamości w sieci czy walka z pedofilami, którzy poszukują swoich ofiar w Internecie.

Funkcjonariusze CBZC będą mogli prowadzić działania operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze oraz administracyjno-porządkowe, wynikające z ustawy o policji. Przy naborze do służby będą brane po uwagę w szczególności wiedza i umiejętności dotyczące informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz znajomość języka obcego z tej dziedziny.

Zgodnie z regulacją, funkcjonariusze będą mieć przyznane świadczenie związane z pełnieniem służby w CBZC w miesięcznej wysokości nie niższej niż 70% i nie wyższej niż 130% przeciętnego uposażenia policjantów.

Jak wynika z oceny skutków regulacji (OSR), łącznie na realizację projektowanych zmian budżet państwa przeznaczy 4,43 mld zł, co oznacza dodatkowe nakłady w sektorze finansów publicznych.

"Przeznaczenie z budżetu państwa środków na utworzenie służby zwalczania cyberprzestępczości w łącznej kwocie 4 430 mln zł ze środków ujętych w rezerwach celowych budżetu państwa zapewni unowocześnienie wyposażenia i sprzętu, budowę siedziby CBZC oraz przede wszystkim umożliwi wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy zapobiegających i zwalczających cyberprzestępczość, co pozwoli na pozyskanie osób posiadających rozległą wiedzę w tym zakresie w warunkach konkurencyjnych wynagrodzeń oferowanych dla specjalistów w tej dziedzinie przez sektor prywatny" - czytamy w OSR.