Obniżymy ceny benzyny poprzez zmniejszenie akcyzy, opłatę emisyjną do zera (na okres ponad 5 miesięcy). Paliwa nie będą zaliczane do podatku handlowego Wszystkie te działania razem będą prowadziły do obniżenia cen paliwa od 20-25 groszy na litrze - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Rząd przyjął w środę projekty ustaw oraz rozporządzeń, które mają chronić przed rosnącymi cenami m.in. gazu i paliwa. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że przyjęte rozwiązania znalazły się m.in. w projektach ustaw, które rząd skieruje do Sejmu. Część rozwiązań nie wymaga ustaw, zostaną więc wprowadzone w formie rozporządzeń.

Rząd przyjął m.in. projekt ustawy obniżający akcyzę na paliwa i energię elektryczną. Zakłada obniżenie akcyzy na gaz ziemny i zniesienie akcyzy na prąd dla gospodarstw domowych.

Z kolei podatek VAT na gaz, energię elektryczną i ciepło ma zostać obniżony do 8 proc. (z 23 proc.).

- Znosimy akcyzę na energię elektryczną a stawkę VAT na energię obniżamy z 23 do 8 proc. na trzy miesiące – zaznaczy premier. - Obniżamy stawkę VAT na gaz ziemny z 23 do 8 proc. To duży koszt dla budżetu, ale ważna korzyść dla obywateli, zwłaszcza tych, którzy ogrzewają gazem swoje domy

W przypadku paliw poza obniżeniem akcyzy oraz spadkiem opłaty emisyjnej do zera mają także nastąpić zmiany w podatku detalicznym.

- Paliwa nie będą zaliczane do podatku handlowego, co powinno obniżyć cenę paliwa o kilkanaście groszy. Łącznie z innymi działaniami może to doprowadzić do obniżki ceny paliw na litrze o 20-25 groszy, a optymiści mówią, że nawet o 30 groszy – powiedział Morawiecki.

Ponadto Morawiecki zapowiedział rozszerzenie grona odbiorców dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych najbardziej dotkniętych rosnącymi cenami energii. Ma ich być łącznie ok. 7 mln. Dodatek będzie wypłacany w dwóch ratach i będzie wynosił od 400 zł do nawet 1100 zł w zależności od wielkości gospodarstwa domowego.

Premier odniósł się też do pomysłu obniżenia do zera stawki podatku VAT na żywność.

- Nie mamy zgody KE aby obniżyć VAT na art. żywnościowe do zera - mówił. - Jeżeli taka zgoda będzie, to chciałbym go obniżyć na pół roku.

Pakiet antyinflacyjny

Tzw. pakiet antyinflacyjny w minionym tygodniu ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Jego częścią jest projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, który zakłada m.in. czasową obniżkę akcyzy na paliwa silnikowe - oraz wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe i obniżenie stawki akcyzy na energię elektryczną.

Zgodnie z zapowiedziami na pięć miesięcy (20 grudnia 2021-20 maja 2022 r.) wysokość akcyzy na paliwa ma zostać obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE.

W projekcie proponuje się także wprowadzenie czasowego wyłączenia - od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku - z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej paliw. Chodzi o wyłączenie benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa oraz gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych.

Poza tym, według projektu, do dnia 31 maja 2022 r. sprzedawcy dokonujący sprzedaży paliw silnikowych będą mieli obowiązek zamieszczania przy kasie rejestrującej informacji o obniżeniu akcyzy na paliwa silnikowe i niepodleganiu sprzedaży paliw silnikowych podatkowi od sprzedaży detalicznej.

Ponadto - zgodnie z zapowiedziami - gospodarstwa domowe zostaną zwolnione z akcyzy na energię elektryczną, a dla pozostałych odbiorców akcyza ma zostać obniżona do minimum UE.

Rząd ma zająć się także projektem zmieniającym kilka ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Chodzi m.in. o nowelizacje: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu karnego, Prawa bankowego i ustawy o kredycie konsumenckim.

Resort sprawiedliwości zaznacza, że głównym założeniem odnoszącym się do kwestii antylichwiarskich jest "określenie maksymalnych kosztów odsetkowych i pozaodsetkowych oraz obniżenie tych kosztów". Zgodnie z projektem pozaodsetkowe koszty według zapisu Kodeksu cywilnego w całym okresie spłaty pożyczki nie będą mogły być wyższe aniżeli 25 proc. całkowitej kwoty danej pożyczki. Z kolei w przepisach o kredycie konsumenckim przewidziano obniżenie limitu pozaodsetkowych kosztów kredytu w całym okresie kredytowania z obecnych 100 proc. kwoty kredytu – do wysokości 45 proc. tej kwoty.

Ponadto - jak wskazało MS - "projekt ma na celu przeciwdziałanie negatywnemu zjawisku tzw. rolowania kredytu" - chodzi o sytuacje, gdy składa się konsumentowi, który już zaciągnął kredyt, ofertę kolejnego kredytu, co w rezultacie "prowadzi do tego, że klient wpada w spiralę długów".

Ministrowie mają też się zająć projektem ustawy o dokumentach paszportowych, którego celem jest powołanie nowego rejestru paszportowego. Ma on m.in. umożliwić szybszy obieg informacji i dostęp do aktualnych danych wszystkim organom paszportowym. Zakładane jest też odstąpienie od papierowej wersji wniosku o wydanie dokumentu paszportowego na rzecz elektronicznego, który będzie generowany przez urzędnika paszportowego w aplikacji, na podstawie danych podanych przez obywatela i zgromadzonych w dostępnych rejestrach państwowych.

Projektowane są też m.in. zmiany jeśli chodzi o katalog osób uprawnionych do obniżonej opłaty paszportowej. Wpisani zostaną do niego ci, którzy na podstawie przepisów szczególnych pobierają zasiłki i świadczenia z tytułu opieki nad osobami niepełnosprawnymi i z tego względu musiały zrezygnować z aktywności zawodowej. Ulgi otrzymają także osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych po 1956 r.

Rada Ministrów omówi ponadto projekt zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym, który przewiduje m.in. rezygnację z przesłanki ubóstwa przy kierowaniu przez ośrodek pomocy społecznej do uczestnictwa w Centrach Integracji Społecznej (CIS). Ponadto świadczenie integracyjne ma być podwyższone do 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych przez okres całego uczestnictwa w zajęciach CIS, włącznie z okresem próbnym. W projekcie uelastyczniono również czas uczestnictwa w CIS.

Ministrowie zajmą się też projektem uchwały dotyczącej przyjęcia projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce. W trakcie obrad resort funduszy i polityki regionalnej ma też przedstawić informacje w zakresie spełnienia warunków podstawowych dla perspektywy finansowej 2021–2027, według stany na 25 listopada br.