Rządowy projekt noweli ustawy o podatku akcyzowym, którego celem jest podniesienie stawek akcyzy na alkohol papierosy i tytoń, wraca do sejmowej Komisji Finansów Publicznych - zdecydował w czwartek Sejm. Posłowie, m.in. z PiS, zgłosili poprawki do projektu.

W czwartek w Sejmie odbyło się sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.

"W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu przedstawienia sprawozdania"- powiedział w czwartek prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. Jak dodał, Sejm propozycję przyjął.

W trakcie sprawozdania poprawki zostały zgłoszone m.in. przez PiS. Opozycja zgłosiła wnioski o odrzucenie projektu ustawy.

Wcześniej, w czwartek, sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się za opóźnieniem do 1 stycznia 2023 r. terminu wprowadzenia obowiązkowej ewidencji elektronicznej wyrobów akcyzowych.

Celem projektu jest podniesienie stawek akcyzy na wyroby alkoholowe oraz papierosy i tytoń w roku 2022 oraz wyznaczenie ścieżki podwyżki stawek na lata 2023-2027.

Zgodnie z proponowanymi zapisami, od 1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrosną o 10 proc., a minimalna stawka akcyzy na papierosy wzrośnie z obecnych 100 proc. do 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów.

Poza tym w uzasadnieniu napisano, że projekt zakłada wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia wysokości 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia, a stawka akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie zostanie podniesiona poprzez podwyższenie stawki kwotowej o 100 proc.

W projekcie została zapisana także tzw. „mapa drogowa”, czyli harmonogram podwyżek podatku akcyzowego alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie co roku o 5 proc., a w przypadku papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek oraz wyrobów nowatorskich i suszu tytoniowego - poprzez podniesienie stawki kwotowej co roku o 10 proc.