Trybunał Konstytucyjny stwierdził nie mniej i nie więcej ten fakt, że to Konstytucja jest najwyższej rangi aktem prawnym w Polsce - mówił w piątek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. "Nie traktaty międzynarodowe, nie umowy międzynarodowe, ale polska Konstytucja" - podkreślał.

"To bardzo ważne orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego wobec narastającej prawnej agresji ze strony agend Unii Europejskiej przy wsparciu Berlina i innych stolic europejskich zmierzających do tego, aby Polskę traktować jako państwo quasi-kolonialne, które ma nad sobą, nad konstytucją, jeszcze wyższe akty prawne, jakie pochodzą z decyzji organów, które polscy obywatele nie kontrolują, nad którymi nie mają władztwa, których nie mogą zmieniać w drodze wyborów" - mówił szef MS.

"Istotą demokracji jest to, że to wyborcy w Polsce w głosowaniu tajnym mają prawo wybierać swoich przedstawicieli" - zaznaczał. "A mają też prawo w określonych w Konstytucji rygorach zmieniać ten najwyższy akt prawny regulujący funkcjonowanie polskiego państwa" - powiedział. Podkreślił, że tym aktem prawnym jest Konstytucja.

"Gdyby odebrać tę podstawową zasadę świadczącą o suwerenności państwa polskiego Polakom oznaczałoby to, że musimy ją oddać i dać nieznanym nawet większości z imienia i nazwiska brukselskim urzędnikom: eurokratom" - ocenił.