"Pracodawcy RP oraz Polska Federacja Szpitali od zawsze apelowali i nadal apelują o pogłębiony dialog i współpracę ze wszystkimi interesariuszami systemu ochrony zdrowia, o wspólne kreowanie rozwiązań pacjenckich poprawiających dostęp do leczenia, zapewniających jakość oraz optymalizację wykorzystania zasobów, w tym godziwe warunki pracy dla pracowników podmiotów leczniczych" – wskazano w apelu.

"Dlatego też prosimy o umożliwienie pracodawcom uczestniczenia w trwających negocjacjach pomiędzy protestującymi a stroną rządową. Konsekwencje tych rozmów będą w efekcie dotyczyć sposobu zarządzania i działalności poszczególnych pracodawców" – głosi apel.

Jego sygnatariusze – wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala i prezes Polskiej Federacji Szpitali Jarosław Fedorowski – wskazali w apelu, że "nie jest możliwe wypracowanie konsensusu bez udziału strony pracodawców".

Reklama

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz pytany przez PAP o komentarz do apelu pracodawców stwierdził, że "głos pracodawców, tak jak i strony społecznej, związków zawodowych, jest niezwykle istotny". "Dlatego tak ważna jest dyskusja na zespole trójstronnym, którą zamierzamy podjąć" – dodał.