Projekt zakłada, że firmy inwestycyjne zostaną podzielone na trzy kategorie ze względu na ich wielkość i wzajemne powiązania z innymi podmiotami.

Wymagany poziom kapitału założycielskiego domu maklerskiego będzie zależał od świadczonych usług i prowadzonych rodzajów działalności. Projekt zakłada obowiązek stałego spełniania minimalnego wymogu kapitałowego w wysokości równej poziomowi wymaganego kapitału założycielskiego. Przewiduje się też, że KNF w razie potrzeby będzie mogła ustanowić dodatkowe wymogi w zakresie funduszy własnych lub wymogów co do płynności.

Reklama

Projekt przewiduje zmiany w regulacjach dotyczących polityki wynagrodzeń w domach maklerskich. Polityka ta będzie musiała być m.in. neutralna pod względem płci. Sprecyzowano, kiedy występuje obowiązek powołania komitetu ds. wynagrodzeń, jak również obowiązki przekazywania do KNF informacji o wynagrodzeniach w domach maklerskich.

Dla struktur grupowych składających się wyłącznie z firm inwestycyjnych projekt wprowadza grupowy test kapitałowy. Wymogi sprawozdawczości dla firm inwestycyjnych mają być proporcjonalne do ich działalności oraz wymogów ram ostrożnościowych.