Safjan podkreślił, że obecnie trwają ataki personalne na niego po to, by - jak powiedział - "w świadomości ludzi powstała zbitka Safjan=zdrajca=TSUE=antypolskość i zamach na naszą suwerenność".

"To bardzo niebezpieczna gra. Na razie słyszę, że z poparciem dla UE jest w Polsce nie najgorzej, ale czy na pewno i jak długo jeszcze? Czy ludzie wiedzą, o co chodzi w tej UE jeśli tego rodzaju przekaz dostają" - stwierdził Safjan.

Pytany, jak by krótko opowiedział komuś spotkanemu na ulicy o istocie orzeczenia ws. Izby Dyscyplinarnej, Safjan podkreślił, że chodzi o ochronę najbardziej elementarnych standardów państwa prawa.

"Chodzi o to, żeby była rzeczywista kontrola demokratyczna sprawowana przez sądy nad instytucjami publicznymi i dawała ludziom skuteczna ochronę ich praw. (...) Wartość, jaką daje niezależność sądów, jest warunkiem koniecznym, żeby Polska mogła w ogóle funkcjonować w Unii. Bez wolnych sądów nie będzie nas w Europie. To jest po prostu kompletnie niemożliwe" - podkreślił Safjan.