Sfera wsparcia drugiego człowieka jest priorytetem również dla rządu PiS – mówiła minister Marlena Maląg, opisując na niedawnym spotkaniu w Kancelarii Prezydenta RP, co zostało zrobione w kontekście osób z niepełnosprawnościami i działań pomocowych. Jak pan ocenia stan tych prac?
Stosunkowo mało się wydarzyło rzeczy przełomowych. Powstały, owszem, zapowiedzi, programy, dokumenty strategiczne, choćby w lutym 2021 r. rząd przyjął Strategię na Rzecz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych do 2030 r. Na pewno jest to dokument ważny, ale nie wychodzi poza sferę deklaracji. Ich przełożenie na realia życia osób z niepełnosprawnościami, ich bliskich, opiekunów, instytucji wspierających musi dopiero się wydarzyć. Nie ma aktów wprowadzających, rozporządzeń. Fakt, że strategia jest wciąż świeżej daty, czekamy jednak na konkrety.