Zarówno prezydent Francji, jak i członkowie Zgromadzenia Narodowego - niższej izby francuskiego parlamentu - są wybierani na pięcioletnie kadencje.

Obecny szef państwa Emmanuel Macron został wybrany 7 maja 2017 r. i objął urząd tydzień później.