Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych zajmie się w środę pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o dowodach osobistych. Nowelizacja, której projekt pojawił się na stronach sejmowych zmienia termin wdrożenia w Polsce dowodów z tzw. drugą cechą biometryczną, czyli z odciskami palców.

Dowody z odciskami palców i podpisem właściciela miały być wydawane od 2 sierpnia. Projektowana nowelizacja zmienia ten termin. Zgodnie z projektem minister cyfryzacji w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych ogłoszą komunikat, w którym wskażą dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

Komunikat zostanie ogłoszony w Dzienniku Ustaw oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ministra cyfryzacji w terminie co najmniej 14 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

"Wprowadzenie takiego rozwiązania ma na celu przede wszystkim zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego z odciskami palców, a co za tym idzie – uruchomienie wydawania dowodów osobistych z odciskami palców w terminie zapewniającym gotowość techniczną, gwarantującą to bezpieczeństwo" - czytamy w uzasadnieniu do projektowanej regulacji.

Wdrożenie dowodu z drugą cechą biometryczną to efekt wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom UE i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.

Jak zaznaczono, w celu wdrożenia rozporządzenia "niezbędne jest posiadanie i włączenie do infrastruktury programowo-sprzętowej wspomagającej personalizację dowodów osobistych, urządzeń umożliwiających pobieranie odcisków linii papilarnych palców dłoni".

"Z uwagi na kwestie związane z bezpieczeństwem państwa oraz bezpieczeństwem publicznym urządzenia te powinny gwarantować bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego, w którym są gromadzone pobrane odciski palców oraz bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego służącego do personalizacji dowodów osobistych" - napisano w uzasadnieniu.

W dokumencie podkreślono ponadto, że 2 lipca - w odpowiedzi na prośbę o ocenę techniczną urządzeń umożliwiających pobieranie odcisków linii papilarnych palców dłoni, które mają być dostarczone przez wykonawcę wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego – minister cyfryzacji otrzymał od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informację wskazującą na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem tych urządzeń.

W związku z tym - jak zaznaczono - niezbędne okazało się "pilne podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie zagrożenia bezpieczeństwa informacji przetwarzanych z wykorzystaniem tych urządzeń". Jak podkreślono, wdrożenie nowych rozwiązań nastąpi niezwłocznie po zakończeniu postępowania przetargowego.

"Niezależnie od powyższego należy również zauważyć, że zgodnie z rozporządzeniem 2019/1157 dowody wydane po 2 sierpnia 2021 r. będą ważne nie dłużej niż do 3 sierpnia 2031 r. Zaproponowany termin wejścia w życie ustawy nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego" - napisano.