Pożar w miejscowości Nowa Biała w powiecie nowotarskim wybuchł w sobotę około godz. 18. Ogień szybko rozprzestrzeniał się, ponieważ zabudowa Nowej Białej jest zwarta i zgrupowana, a część budynków jest drewniana. W wyniku pożaru wsi 21 budynków mieszkalnych w większym lub mniejszym stopniu zostało uszkodzonych. 23 budynki gospodarcze zostały spalone doszczętnie lub częściowo.

"Łączymy się w bólu z osobami, które w pożarze w Nowej Białej straciły dorobek swojego życia. Żadna rodzina nie zostanie pozostawiona bez wsparcia" - zapewniła PAP minister Maląg.

Przypomniała, że na miejsce zdarzenia w niedzielę udał się premier Mateusz Morawiecki, a wojewoda małopolski Łukasz Kmita kieruje sztabem kryzysowym. "Pomoc państwa, która zostanie udzielona, to przede wszystkim jednorazowe zasiłki do 6 tys., które będą uruchamiane jak najszybciej" - podkreśliła szefowa MRiPS.

Reklama

Jak dodała, osoby poszkodowane w wyniku pożaru mogą się także ubiegać o zasiłek na odbudowę domu w wysokości do 200 tys. zł.

"Sytuacja cały czas jest monitorowana. Poszkodowane rodziny od samego początku staramy się otoczyć wsparciem, także psychologicznym" - zapewniła minister.

Na zasiłek do 6 tys. zł mogą liczyć rodziny i osoby samotnie gospodarujące, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych). Podstawą do wypłaty jest przeprowadzony wywiad środowiskowy (tylko część VII kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego). Świadczenie wypłaca ośrodek pomocy społecznej.

Poszkodowani mogą również uzyskać do 20 tys. zł zasiłku na remont budynku lub lokalu mieszkalnego. Resort zaznaczył, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota ta może być wyższa, ale nie może przekroczyć 100 tys. zł. Pamiętać przy tym trzeba, że wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tys. zł.

Na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego poszkodowani mogą uzyskać zasiłek do 200 tys. zł. Tutaj również wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę już przyznanego zasiłku celowego na to samo zdarzenie w wysokości 6 tys. zł oraz zasiłku w wysokości 20 tys. zł lub wyższej. W tym przypadku niezbędna jest decyzja o nakazie rozbiórki i oszacowanie szkody przez osobę uprawnioną.

Inne możliwe formy pomocy to: udzielenie niezbędnego schronienia, posiłku, ubrania, a także praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne, wsparcie w formie interwencji kryzysowej oraz pomoc w formie pobytu w ośrodku wsparcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w miejscowym ośrodku pomocy społecznej lub na stronie internetowej MSWiA.