10 czerwca o godz. 12 odbędzie się dodatkowe posiedzenie Senatu, ponieważ jedna z ustaw dotycząca najniższych uposażeń w służbie zdrowia ma status pilnej i izba ma czas do 11 czerwca, by się nią zająć - poinformował w czwartek marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

"10 czerwca o godz. 12 odbędzie się dodatkowe posiedzenie Senatu, ponieważ jedna z ustaw dotycząca najniższych uposażeń w służbie zdrowia ma status pilnej i mamy czas do 11 czerwca, aby wyrazić opinię w tej sprawie" - powiedział Grodzki po wznowieniu obrad izby.

Chodzi o ustawę, którą w piątek ma zająć się Sejm na posiedzeniu plenarnym. W ubiegły piątek Sejm ponownie skierował do komisji finansów i zdrowia projekt nowelizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach, gwarantujący od 1 lipca minimalne zarobki wszystkim pracownikom ochrony zdrowia. Opozycja chce jednak, by wzrost był wyższy, niż zakłada projekt, i dlatego złożyła poprawki.

Projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że od 1 lipca 2021 r. żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z nowelizacji ustawy.

Połowie w piątek skierowali projekt do dwóch komisji. Dzień wcześniej zajmowały się one tym projektem, do którego opozycja zaproponowała kilka zmian. Poprawki dotyczyły głównie podwyższenia wskaźników pracy, na podstawie których ustalane są kwoty minimalnego wynagrodzenia dla poszczególnych grup zawodowych. Zostały one jednak odrzucone i dlatego ugrupowania opozycyjne zgłosiły je znowu w trakcie drugiego czytania.