Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 4 czerwca 2021 r. na otwartym powietrzu będzie można prowadzić działalność twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0). "Od dziś działalność polegającą na organizacji spotkań i wydarzeń w reżimie sanitarnym mogą też wznowić biblioteki publiczne i naukowe" - poinformował resort kultury.

Zespoły muzyczne mogą wznowić działalność koncertową od 26 maja w pomieszczeniach zamkniętych, pod warunkami udostępnienia widzom lub słuchaczom nie więcej 50 proc. liczby miejsc (co drugie miejsce na widowni). W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni odległość pomiędzy widzami lub słuchaczami musi wynosić 1,5 m, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. Publiczność musi mieć zakryte usta i nos i nie może spożywać napojów i posiłków.

Na podobnych warunkach od 4 czerwca mogą odbywać się koncerty na otwartym powietrzu (co drugie miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc lub zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni, obowiązek zakrywania nosa i zakaz spożywania). W koncertach plenerowych może wziąć udział nie więcej niż 250 osób, jednak do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Reklama

Biblioteki publiczne i naukowe mogą ponownie organizować spotkania i wydarzenia w pomieszczeniach pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, którzy będą mieli zakryte usta i nos i nie będą spożywać posiłków i pić.

Od 21 maja działalność z udziałem publiczności wznowiły kina, teatry, opery, filharmonie. Domy i ośrodki kultury, świetlice oraz instytucje kultury ponownie mogą prowadzić zajęcia edukacyjne i animacyjne w pomieszczeniach.