Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie wariantów wirusa SARS-CoV-2 oraz prowadzenie molekularnego nadzoru epidemiologicznego nad COVID-19 – to niektóre z zadań zespołu powołanego zarządzeniem ministra zdrowia.

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw badań genomu i mutacji wirusa SARS-CoV-2 zostało opublikowane w poniedziałek.

Zapisano w nim, że do zadań zespołu należy m.in. monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie wariantów wirusa SARS-CoV-2 oraz prowadzenie molekularnego nadzoru epidemiologicznego nad COVID-19 w Polsce.

Jego rolą jest także proponowanie rozwiązań legislacyjnych w zakresie usprawnienia funkcjonowania molekularnego nadzoru epidemiologicznego nad COVID-19, a także informowanie ministra zdrowia o pojawieniu się wariantów wirusa SARS-CoV-2 o zasięgu lokalnym albo międzynarodowym, stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia publicznego w kraju.

Zadaniem zespołu jest również proponowanie rozwiązań w zakresie działań przeciwepidemicznych w odpowiedzi na stwierdzenie wariantów wirusa SARS-CoV-2 o charakterze lokalnym albo międzynarodowym, stwarzających potencjalne albo potwierdzone ryzyko dla zdrowia publicznego.

Pracami zespołu pokieruje jego przewodniczący – wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W składzie są także m.in. dyrektor w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny Grzegorz Juszczyk, zastępca dyrektora do spraw bezpieczeństwa epidemiologicznego i środowiskowego w NIZP – PZH Rafał Gierczyński oraz kierownik Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru w NIZP-PZH Małgorzata Sadkowska-Todys.

W zespole są także m.in. pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczka oraz dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic w Głównym Inspektoracie Sanitarnym Anna Baumann-Popczyk, a także Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego płk Tadeusz Nierebiński.

W składzie znaleźli się również m.in. zastępca dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie płk Paweł Serafin oraz dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia Dariusz Poznański.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego.

W Polsce potwierdzono oprócz mutacji brytyjskiej, potwierdzono już także m.in. mutację południowoafrykańską, indyjską i brazylijską.