Zgodnie z zapisami rozporządzenia, noszenie maseczek ochronnych na świeżym powietrzu nie będzie wymagane od 15 maja, jednak jest ograniczone czasowo do 5 czerwca.

Maseczki pozostają m.in. w środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach powietrznych, w budynkach użyteczności publicznej.