O złożeniu do prezydenta projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji ds. Pedofilii poinformowano na stronie tego urzędu. "Propozycja Komisji obejmuje przede wszystkim zwiększenie podmiotowości poszkodowanych i zapewnienie im anonimowości oraz zapewnienie stronom postępowań wyjaśniających ochrony ich praw, w szczególności zasady równości stron i prawa do obrony. Porządkuje też kwestie dotyczące raportu Komisji oraz zadań prewencyjno-edukacyjnych" - poinformowała komisja.

Jak wskazano, przedstawione prezydentowi propozycje zmian zostały przygotowane na podstawie doświadczeń z sześciu miesięcy funkcjonowania komisji.

Nie jest to jedyny projekt przedstawiony prezydentowi przez komisję ds. pedofilii. W lutym komisja złożyła w Kancelarii Prezydenta projekt noweli Kodeksu karnego, który zakłada m.in. brak możliwości przedawnienia przestępstw pedofilskich, podniesienie ochrony granicy prawnokarnej dzieci do 16. roku życia i eliminację kar nieizolacyjnych za pedofilię.

Komisja ds. pedofilii utworzona została na mocy ustawy, która weszła w życie we wrześniu ub.r. Jej powstanie zapowiadał wcześniej premier Mateusz Morawiecki po emisji filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". Nowo powołani członkowie komisji złożyli ślubowanie w lipcu 2020 r. W skład komisji wchodzi siedmiu członków reprezentujących: Sejm, Senat, prezydenta, premiera i Rzecznika Praw Dziecka.

W końcu listopada ub.r. komisja ta rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach przestępstwa pedofilii albo o ich ukrywaniu. Jak poinformowano komisja prowadzi obecnie ok 280 spraw dot. pomocy poszkodowanym pedofilią. Z informacji przekazanej w połowie kwietnia wynika, że organ skierował też 35 zawiadomień do prokuratury ws. niedopełnienia obowiązku zgłoszenia organom ścigania informacji o krzywdzeniu dzieci. Komisja przeanalizowała również akta 2,3 tys. zakończonych spraw.

Do zadań komisji należy poza tym m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Komisja ma także możliwość monitorowania toczących się postępowań i występowanie przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy.