Prace nad Krajowym Planem Odbudowy dobiegają końca; mimo że 4-5 państw nie zdąży przedłożyć swoich KPO do 30 kwietnia, my zamierzamy się w tym terminie wyrobić - powiedział w poniedziałek na konferencji wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Jak poinformował Waldemar Buda, prace nad KPO "mają się ku końcowi".

"Termin z rozporządzenia, który nas zobowiązuje, to jest 30 kwietnia. (...) W czwartek otrzymaliśmy komunikat, że wiele krajów nie zdąży własnych planów przedłożyć (do tego terminu - PAP), w związku z tym prawdopodobnie jeszcze dzisiaj otrzymamy pismo, które będzie potwierdzało możliwość prac nad planem co najmniej jeszcze przez 2 tygodnie" - powiedział Buda.

"My jednak zamierzamy się w tym terminie pierwotnym wyrobić" - zastrzegł. Jak dodał, około "4-5 państw" nie zdąży przedłożyć swoich KPO do 30 kwietnia.

Buda ocenił, że informacja nt. rozpoczęcia procesu ratyfikacyjnego jest bardzo dobra. "Obserwujemy, jak one odbywają się w innych krajach. Budujące są przebiegi tych procesów, w większości krajów, gdzie ich dokonano, głosowania w parlamentach odbywają się przy jednomyślności, czy przy dużej większości" - stwierdził. "Mamy Chorwację, Luksemburg, mimo tego że istnieje tam nie mniejszy spór polityczny niż w Polsce, wszyscy mają świadomość, że są sprawy, które powinny być wyjęte spod sporu politycznego i KPO taka sprawą są" - powiedział Waldemar Buda.

W grudniu ub.r. przywódcy państw UE porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy gospodarek państw członkowskich po epidemii COVID-19. W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 58 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to kompleksowy dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które pomogą Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju. Krajowy Plan Odbudowy powstaje w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Tego typu dokument opracowuje każde z państw członkowskich Unii Europejskiej. KPO jest podstawą do skorzystania z Instrumentu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Wartość Instrumentu to 750 miliardów euro. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Na tę kwotę składa się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda euro pożyczek.

Pieniądze w ramach KPO będą inwestowane w pięciu obszarach: odporność i konkurencyjność gospodarki – 18,6 mld zł; zielona energia i zmniejszenie energochłonności – 28,6 mld zł; transformacja cyfrowa – 13,7 mld zł; dostępność i jakość ochrony zdrowia – 19,2 mld zł; zielona i inteligentna mobilności – 27,4 mld zł.