Politycy PiS i Kukiz'15 od wielu miesięcy rozmawiają na temat współpracy, która miałaby polegać na wzajemnym poparciu swoich inicjatyw. Ugrupowaniu muzyka zależy m.in. na wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego instytucji sędziego pokoju, ustawy antykorupcyjnej czy pakietu zwiększającego udziału obywateli i m.in. w tym temacie Kaczyński i Kukiz mają się w tym tygodniu spotkać i rozmawiać.

Ponadto lider Kukiz'15 chciałby, aby do Nowego Polskiego Ładu dołączyć suplement w postaci pakietu obywatelskiego, który zawierałby m.in. uruchomienie platformy do e-konsultacji, zmianę przepisów, aby podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą można było zbierać w internecie czy wprowadzenie raz na dwa lata lokalnych referendów tematycznych czy dnia referendalnego w ciągu kadencji.

"Póki nie poznam w szczegółach Nowego Ładu, póki nie zostanie ustalony nasz pakiet bezwarunkowo koniecznych ustaw proobywatelskich, zwiększających partycypację obywatela w państwie, to nie ma mowy o żadnym porozumieniu" - powiedział PAP Kukiz.

Reklama

Konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości, na której miała się odbyć prezentacja Nowego Ładu, czyli nowego społeczno-gospodarczego programu ugrupowania planowano na sobotę 20 marca, ale ze względu na walkę z pandemią została ona przełożona. Nowego terminu konwencji dotychczas nie podano.

Zgodnie z zapowiedzią, Nowy Ład ma się składać z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca - godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia - czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.