"Spodziewamy się, że zakończymy prace po 20 kwietnia, aby móc przeprowadzić całą procedurę Komitetu Stałego Rady Ministrów i Rady Ministrów i do 30 kwietnia przedłożyć go Komisji Europejskiej" - powiedział Waldemar Buda, pytany o datę zakończenia prac nad Krajowym Planem Odbudowy (KPO).

Jak podkreślił, do wprowadzenia KPO niezbędna jest ustawa wdrażająca, podobnie jak to miało miejsce w przypadku umowy partnerstwa. "Myślę, że pierwsze założenia (tej ustawy - PAP) pokażemy w maju. Będzie opierała się o cały schemat instytucji zarządzających tymi środkami (z KPO - PAP) i organizujących konkursy".

Buda zadeklarował, że ustawa będzie podlegała konsultacjom i będzie dyskutowana z partnerami. "Chcemy, żeby to był dobry system, który zapewni nam m.in. dotrzymanie terminów. System musi być co najmniej tak dobry jak Narodowy Program Szczepień, aby nie stracić ani jednego euro, które z tej puli mamy" - powiedział.

Reklama

Krajowy Plan Odbudowy to kompleksowy dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które pomogą Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju. Na cyfryzację ma być przeznaczone 20 proc. łącznej kwoty wsparcia.

Przygotowanie KPO wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy i Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF), który przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich.