Rozwój wszelkich form wsparcia i usług dla seniorów w lokalnych środowiskach i szeroko pojęta deinstytucjonalizacja - to przesłanie zaplanowanego na piątek forum z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i przedstawicieli organizacji społecznych - powiedział PAP prezydencki minister Piotr Ćwik.

Według ministra w KPRP, w "forum deinstytucjonalizacji" w Pałacu Prezydenckim weźmie udział - w większości zdalnie - ponad 100 przedstawicieli organizacji społecznych współpracujących na co dzień z seniorami oraz prezydenccy doradcy ds. społecznych. W pierwszej części spotkania przewidziano wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy.

"Rozwój wszelkich form wsparcia skierowanych do seniorów i szeroko pojętych usług społecznych w lokalnych środowiskach - takie jest przesłanie tego spotkania. Tak można krótko określić, co przed nami, jeśli chodzi o piątkowe forum. (...) Stawiamy w centrum takie działania jak uspołecznienie, upodmiotowienie i personalizację w działaniach nastawionych na wsparcia dla osób starszych" - powiedział PAP minister Ćwik.

Podkreślił, że spotkanie w Pałacu Prezydenckim ma być początkiem debaty na ten temat. "W ubiegłej kadencji prezydent Andrzej Duda ze swej inicjatywy doprowadził do przyjęcia przez parlament ustawy, która wprowadziła Centra Usług Społecznych. I te CUS-y w niektórych samorządach już funkcjonują. To byłoby pewnym rozwinięciem tej działalności, skierowanym na pomoc osobom starszym, seniorom" - tłumaczył minister.

Jak dodał, pandemia pokazała, że taka pomoc jest potrzebna seniorom. "Naturalnym jest, jeśli seniorzy przebywają w środowisku rodzinnym i tu widzimy w czasie pandemii przewagę ich obecności w rodzinach nad obecnością w dobrze, skądinąd, prowadzonych ośrodkach dedykowanych seniorom, czyli chociażby domach pomocy społecznej" - ocenił Ćwik.

Według niego, chodzi o wypracowanie "optymalnego modelu" pomocy osobom starszym. Zwrócił również uwagę, że jest to jeden z priorytetów UE, na realizację których przeznaczone będą duże środki finansowe. "Więc nie możemy pozostać w tyle, musimy te środki wykorzystać" - zaznaczył minister.

Zwrócił też uwagę, że bardzo liczy na praktyczne głosy ze strony przedstawicieli organizacji, którzy będą obecni na spotkaniu. "Stąd ta duża liczba reprezentantów - ponad 100 podmiotów, (...) które będą dzielić się swoją wiedzą, będą też mogli zadawać pytania. Rozpoczęcie tej dyskusji na pewno pomoże w wybraniu właściwego kierunku dla tych działań" - dodał Ćwik.