Według komunikatu Izby, choć reprezentuje ona polski rynek funduszy inwestycyjnych, to z uwagą śledzi wszelkie zmiany i zjawiska mające wpływ na cały system ekonomiczny kraju. Za jedną z nich uznano propozycję Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą rozliczania kredytów hipotecznych udzielanych przez banki i opartych na frankach szwajcarskich.

Jak napisała Izba, sprawa kredytów frankowych już od wielu lat wpływa na rynek finansowy w Polsce i jego wizerunek, a mimo to dotąd nie udało się znaleźć rozwiązania, które satysfakcjonowałoby wszystkich zainteresowanych.

Komunikat wskazuje, że propozycja Przewodniczącego KNF jest pierwszą, która wyszła ze strony nadzoru. Jacek Jastrzębski zaproponował bankom koncepcję opartą na zawieraniu ugód z klientami i rozliczanie zobowiązania, jak gdyby było zaciągane w złotówkach i oprocentowane według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej o stosowaną historycznie dla takich kredytów marżę.

W opinii IZFiA jest to konkretna propozycja i fakt, że została złożona zachęta do zawierania ugody, "jest dobrym sygnałem dla rynku". Stanowi bowiem spójną próbę uporządkowania systemu, jest krokiem w kierunku rozwiązania problemu oraz podejściem do wzmocnienia zaufania do całego sektora. Obecnie - zwraca uwagę Izba - lokaty bankowe nadal stanowią najchętniej wybieraną formę gromadzenia środków.

"Środowisko skupione wokół Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami docenia próbę polubownego znalezienia przez KNF rozwiązania systemowego problemu kredytów frankowych i jest przekonane, że stanowi to zaproszenie do dalszych rozmów i negocjacji, by zaproponowany model został dopracowany w szczegółach tak, aby ta sprawa znalazła akceptowane społecznie, ostateczne i zadowalające zakończenie" - napisano w komunikacie.

IZFiA jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Pod koniec 2020 roku przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski zaproponował bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód, które byłyby dla klientów banków realną alternatywą do ścieżki sądowej. Według propozycji szefa KNF klienci banków mogliby się rozliczać z bankami tak, jak gdyby ich kredyty od początku były kredytami złotowymi, oprocentowanymi według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej o marżę.

Narodowy Bank Polski poinformował, że zarząd banku może rozważyć ewentualne zaangażowanie w proces przewalutowania mieszkaniowych kredytów walutowych na złote, na zasadach i wg kursów rynkowych, przy spełnieniu przez banki szeregu warunków. Według NBP do inicjatywy powinna dołączyć się odpowiednia liczba banków, które przedstawią wiążące plany odbudowy kapitałów i zobowiążą się m.in. do niewypłacania dywidendy.

Z kolei na 25 marca wyznaczono posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego ws. zagadnień prawnych dotyczących kredytów walutowych, które powinno rozstrzygnąć najpoważniejsze kontrowersje, jakie ujawniły się na tle praktyki orzeczniczej w kwestii kredytów walutowych, w szczególności kredytów frankowych.