W uchylonej przez sąd administracyjny decyzji, komisja w styczniu ub.r. stwierdziła nieważność wcześniejszej decyzji zwrotowej prezydenta Warszawy co do 5614/10000 części w prawie użytkowania wieczystego przysługującego spadkobiercom.

Sąd uchylił też decyzję, w której komisja analogicznie stwierdziła nieważności kolejnej decyzji prezydenta stolicy z 2014 r. w części obejmującej udział wynoszący 4/6 w prawie użytkowania wieczystego budynku przy Złotej 62.

Jak argumentowała w ub.r. komisja weryfikacyjna, stołeczny ratusz nie miał prawa wydania decyzji reprywatyzacyjnej ws. Złotej 62, ponieważ wystąpiła tutaj "powaga rzeczy osądzonej". "To znaczy, ostateczna decyzja w tej sprawie już zapadała i bez wzruszenia tej decyzji, nie można było wydać nowej decyzji reprywatyzacyjnej. Warszawski ratusz nie miał prawa podejmować jakiejkolwiek decyzji w sprawie tej nieruchomości, a mimo to, zrobił to" - uzasadniał wówczas szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki.

Reklama

WSA wydał wyrok w tej sprawie na posiedzeniu niejawnym, co uniemożliwiło poznanie motywów tego rozstrzygnięcia.

W 1948 r. pełnomocnik przedwojennej współwłaścicielki nieruchomości przy ul. Złotej 62 terminowo złożył wniosek o przyznanie prawa własności czasowej do gruntu. Ale w 1950 r., Prezydium Rady Narodowej w Warszawie odmówiło wnioskodawczyni ustanowienia prawa własności do gruntu. Następnie "decyzją uzupełniającą" z 1979 r., Naczelnik Dzielnicy Warszawa-Wola odmówił pozostałym współwłaścicielom ustanowienia prawa użytkowania wieczystego do gruntu.

Prezydent Warszawy w marcu 2014 r., po ponownym rozpoznaniu wniosku dekretowego, wydał decyzję reprywatyzacyjną na rzecz spadkobierców przedwojennych współwłaścicieli nieruchomości przy ul. Złotej 62. Następnie doszło do zawarcia w formie aktu notarialnego umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Później część beneficjentów decyzji sprzedała przysługujący im udział w budynku oraz prawie użytkowania wieczystego.

WSA sukcesywnie rozpatruje kolejne odwołania od decyzji komisji weryfikacyjnej. W styczniu sąd ten uchylił decyzje komisji ws. nieruchomości przy Emilii Plater 14, Noakowskiego 16 i Powsińskiej 31. Z kolei w minionym roku uchylono decyzje komisji w sprawach Puławskiej 137, Kredytowej 6 oraz Marszałkowskiej 43, Nowogrodzkiej 6a, Nieborowskiej 13, Piaseczyńskiej 32, Odolańskiej 7, Polnej 46, Noakowskiego 20, Mazowieckiej 12, Widok 22, Krakowskiego Przedmieścia 81 i działek przy Jeziorku Gocławskim.

Sąd utrzymał natomiast decyzje w sprawach: Czerskiej 3, Pięknej 49, Krakowskiego Przedmieścia 35 i Mokotowskiej 39, Borzymowskiej 34/36, Koszykowej 49a i Nowogrodzkiej 46. W 2019 r. sąd uchylił nieprawomocnie kilkanaście innych decyzji, natomiast kilka utrzymał w mocy. Dotychczas żadna z tych spraw nie została prawomocnie rozstrzygnięta przez NSA.