Scenariuszem bazowym Narodowego Banku Polskiego (NBP) na 2021 r. jest stopniowe ożywienie koniunktury i inflacja zgodna z celem (2,5% +/- 1 pkt proc.), natomiast dłuższy powrót gospodarki do normalności rodziłby ryzyko spadku dynamiki cen poniżej celu inflacyjnego, uważa prezes NBP Adam Glapiński.

"Jeżeli wpływ pandemii na gospodarkę rzeczywiście wyraźnie osłabnie, to istnieje spora szansa, że 2021 r. przyniesie poprawę koniunktury. Na taki scenariusz wskazują zresztą nasze prognozy, według których w 2021 r. będziemy notować stopniową odbudowę aktywności gospodarczej. Co ważne, ożywieniu aktywności gospodarczej będzie towarzyszyć umiarkowana inflacja, która według prognoz będzie zgodna z celem NBP. Warto przy tym pamiętać, że podwyższająco na inflację nadal będą oddziaływały czynniki regulacyjne, które mają charakter negatywnych szoków podażowych, czyli wzrost cen energii i wywozu śmieci. Bez ich oddziaływania dynamika cen byłaby istotnie niższa" - powiedział Glapiński w wywiadzie dla portalu Obserwatorfinansowy.pl.

"Krótko mówiąc - scenariuszem bazowym na 2021 r. jest stopniowe ożywienie koniunktury i inflacja zgodna z celem NBP. Mam nadzieję, że taki scenariusz się zmaterializuje. Ale 2020 r. nam przypomniał, że przebieg procesów epidemicznych, a przez to także gospodarczych, nie jest łatwy do przewidzenia. W takiej sytuacji powrót gospodarki do normalności może zająć nam więcej czasu niż przewidujemy. To z kolei rodziłoby także ryzyko spadku dynamiki cen poniżej celu inflacyjnego, co w obecnej sytuacji makroekonomicznej byłoby dodatkowo niekorzystne dla gospodarki" - dodał.

W połowie grudnia szef banku centralnego mówił, że choć oczekuje wyraźnie dodatniego wpływu czynników regulacyjnych na inflację - ceny energii, ceny wywozu śmieci - to dalszego, szybkiego wzrostu cen konsumpcyjnych w przyszłym roku zasadniczo nie przewiduje.

W listopadzie Glapiński sygnalizował, że wraz z rozwojem pandemii znacząco wzrosło prawdopodobieństwo spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego w kolejnych latach.

Z centralnej ścieżki listopadowej projekcji NBP wynika, że inflacja konsumencka wyniesie 3,4% w 2020 r., po czym spowolni do 2,6% r/r w 2021 r. i wyniesie 2,7% w 2022 r.

W listopadzie 2020 r. inflacja konsumencka wyniosła 3% r/r.