Polski kontyngent wojskowy w Iraku, Jordanii, Katarze i Kuwejcie będzie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. liczył do 350 żołnierzy i pracowników. PKW jest operacyjnie podporządkowany dowódcy amerykańskiego Dowództwa Centralnego (CENTCOM) w zakresie działań w operacji Inherent Resolve przeciw tzw. Państwu Islamskiemu oraz naczelnemu dowódcy sił NATO w Europie (SACEUR) w zakresie realizacji zadań w misji NATO w Iraku. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega ministrowi obrony za pośrednictwem szefa Sztabu Generalnego WP.

Również do końca czerwca 2021 r. zostało przedłużone użycie PKW w siłach międzynarodowych w Kosowie i Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie. PKW w tych krajach będzie liczył do 300 żołnierzy i pracowników.

PKW wchodzący w skład wielonarodowej brygady dostosowanej wysuniętej obecności (tFP) NATO w Rumunii i Bułgarii będzie liczył do 250 żołnierzy i pracowników. Polski kontyngent podlega operacyjnie naczelnemu dowódcy sił sojuszniczych w Europie, a pod względem kierowania narodowego szefowi MON za pośrednictwem Szefa SGWP.

Do 80 żołnierzy i pracowników będzie liczył kontyngent wystawiony w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji. PKW działa na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego i Morzu Czarnym. Polski kontyngent uczestniczy w działaniach rozpoznawczych na rzecz Turcji - która wystąpiła do NATO o wzmocnienie wobec zaognienia sytuacji na granicy z Syrią – i innych sojuszników. PKW, dysponujący samolotem patrolowo-rozpoznawczym M28B 1R Bryza, jest podporządkowany operacyjnie dowódcy sił morskich NATO, a pod względem kierowania narodowego podlega ministrowi obrony za pośrednictwem szefa Sztabu Generalnego.