Elektrobudowa podtrzymała prognozy zysku i przychodów na 2016 r.


Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Po publikacji wyników za I-III kw. br., Elektrobudowa podtrzymała skonsolidowane prognozy zysków netto i przychodów na rok 2016 r., na poziomach odpowiednio: 50,8 mln zł i 1 122,3 mln zł podała spółka.
"Zarząd jednostki dominującej podtrzymuje Prognozę dla roku 2016, opublikowaną dnia 25.01.2016 roku. Opublikowana 25.01.2016 roku skonsolidowana prognoza grupy kapitałowej Elektrobudowa na rok 2016, zakłada zrealizowanie rocznych przychodów ze sprzedaży na poziomie 1 122,3 mln zł i osiągnięcie zysku netto w wysokości 50,8 mln zł (zysk przypadający na akcjonariuszy Elektrobudowa 50,9 mln zł)." - czytamy w raporcie.
Skonsolidowane wyniki finansowe grupy po 9 miesiącach 2016 roku to 779,9 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 40,2 mln zł wypracowanego zysku netto, z czego zysk netto przypadający na akcjonariuszy Elektrobudowa to 40,1 mln zł. Prognozowane roczne przychody ze sprzedaży zostały zrealizowanew 69,5%, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy - w 78,9%.
Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. W 2014 r. jej przychody wyniosły 1,11 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.
(ISBnews)