Minister energii żąda zwołania nadzwyczajnego walnego Tauronu ws. wynagrodzeń


Warszawa, 04.11.2016 (ISBnews) - Tauron Polska Energia na żądanie ministra energii zwoła nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki, podczas którego mają zostać rozpatrzone uchwały dotyczące wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej, poinformował Tauron.
"Zarząd Tauron Polska Energia informuje, iż otrzymał drogą elektroniczną od ministra energii, wykonującego uprawnienia akcjonariusza Skarbu Państwa, reprezentującego 30,06% kapitału zakładowego spółki, żądanie dotyczące zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki i umieszczenia w porządku obrad następujących punktów:
1. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu spółki Tauron Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach.
2. Powzięcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej spółki Tauron Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach" - czytamy w komunikacie.
W uzasadnieniu minister energii m.in. wskazał, iż zasady wynagradzania członków zarządów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa regulują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w związku z tym wnosi o podjęcie przez walne uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego, podano także.
"Ponadto minister energii poinformował, iż projekty uchwał w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz rad nadzorczych zostaną przekazane bez zbędnej zwłoki, po ich uprzednim doprecyzowaniu" - czytamy także.
Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)