Chodzi o obowiązek złożenia tzw. oświadczenia FATCA, wynikającego z umowy zawartej między rządem Polski a rządem USA oraz wynikającego z wykonującej tę umowę polskiej ustawy.

Obowiązek ten dotyczy niektórych klientów banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i zakładów ubezpieczeń.

"W przypadku otrzymania pisma od instytucji finansowej lub informacji w systemie bankowości elektronicznej, wzywających do złożenia oświadczenia FATCA, klient powinien złożyć oświadczenie nie później niż do 1 grudnia 2016 r." - głosi komunikat KNF.

Reklama

Obowiązek złożenia oświadczenia FATCA, przypomina komisja, mają przede wszystkim klienci, którzy zawarli umowy z instytucjami finansowymi między 1 lipca 2014 roku, a 30 czerwca 2015 roku. "Instytucja może weryfikować treść złożonego oświadczenia, żądając przedstawienia dokumentów; obowiązek nie dotyczy osób fizycznych – posiadaczy rachunków, których suma sald na 1 grudnia 2015 r. nie przekraczała 50 tys. USD lub równowartości tej kwoty w innej walucie" - głosi komunikat.

W przypadku klientów, którzy zawarli umowy wcześniej "weryfikacja statusu podatnika odbywa się na podstawie danych klienta posiadanych przez instytucje finansowe". Instytucje te mogą jednak "wystąpić do klienta o przedstawienie oświadczenia lub dokumentów pozwalających potwierdzić status podatkowy klienta".

W przypadku klientów, którzy zawarli umowy finansowe po 1 grudnia 2015 r. "oświadczenie powinno zostać odebrane od klienta w toku procedury zawierania z nim umowy".

"W przypadku braku złożenia oświadczenia FATCA przez obowiązanego klienta do 1 grudnia 2016 r., rachunki i rejestry klienta zostaną czasowo zablokowane – nie będzie możliwości dokonywania operacji, w tym wycofania środków. Po dopełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia FATCA, rachunki i rejestry klienta zostaną odblokowane" - przestrzega KNF.

Komisja przypomina, że złożenie przez klienta fałszywego oświadczenia FATCA wiąże się z odpowiedzialnością karną, a "w przypadku zmiany swojego statusu podatkowego w USA, klient ma obowiązek aktualizacji oświadczenia".

Porozumienie FATCA umożliwia przekazywanie do USA danych właścicieli rachunków bankowych, maklerskich, rejestrów TFI czy polis inwestycyjnych, którzy są amerykańskimi rezydentami podatkowymi, czyli osób, które powinny płacić tam podatki. (PAP)