Czeski rząd zatwierdził w poniedziałek projekt nowelizacji ustawy o zarejestrowanym partnerstwie, przewidujący możliwość występowania przez pary homoseksualne z wnioskiem o wspólne przysposobienie biologicznego dziecka jednego z partnerów.

Projekt, którym zajmą się teraz Izba Poselska i Senat, przedstawili wspólnie minister do spraw praw człowieka Jirzi Dienstbier z kierowanej przez premiera Bohuslava Sobotkę Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej (CSSD) oraz należący do centroprawicowego ruchu ANO minister sprawiedliwości Robert Pelikan. Negatywne stanowisko wobec nowelizacji deklaruje trzecie ugrupowanie koalicji rządowej - Unia Chrześcijańska i Demokratyczna - Czechosłowacka Partia Ludowa (KDU-CSL).

Autorzy projektu wskazują, że partner biologicznego rodzica nie ma pełnowartościowych praw i obowiązków wobec wychowywanego wspólnie dziecka. Nie przysługuje mu automatycznie prawo do informacji o stanie zdrowia dziecka ani prawo do utrzymywania kontaktów z nim po wyjściu ze związku lub po śmierci biologicznego rodzica. Nie ciąży na nim także obowiązek alimentowania dziecka.

Reklama

Procedura przysposobienia miałaby być identyczna jak w przypadku współmałżonka, który nie jest biologicznym rodzicem dziecka. "Nowela dotyczy dzieci, u których jeden z partnerów jest rodzicem dziecka, a zatem dzieci żyjących już w danych rodzinach, a pochodzących z poprzedniego związku lub ze sztucznego zapłodnienia. Dla dziecka oboje rodzice są z reguły tak samo cenni, ale jego stosunki z drugim partnerem nie są w żaden sposób prawnie uregulowane" - skomentował projekt Dienstbier.

Jak przypomniał dziennik "Mlada Fronta Dnes", w czasie ostatniego czeskiego spisu ludności w 2011 roku w rodzinach jednopłciowych żyło około tysiąca dzieci.