Zawsze będziemy wspierać niezależność Trybunału Konstytucyjnego - zapowiedział w poniedziałek w Gdańsku przewodniczący Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna na konferencji prasowej przed obchodami w tym mieście 30. rocznicy powstania TK.

„Bardzo wyraźnie chcemy powiedzieć, że tak jak dzisiaj wspieramy walkę Trybunału i sędziów Trybunału o niezależność, tak – jestem przekonany, że po wygranych wyborach w 2019 r. – zrobimy wszystko, żeby tę niezależność Trybunału Konstytucyjnego odbudować. Żeby znowu dać Polsce gwarancje tego, że jest krajem praworządnym i że instytucje konstytucyjne są podmiotowe i się je szanuje” – podkreślił podczas konferencji prasowej szef PO.

Jak dodał, liderzy PO przyjechali do Gdańska, żeby "zademonstrować wsparcie dla niezależności władzy sądowniczej, trójpodziału władzy, tego, co jest fundamentem nowoczesnej demokracji parlamentarnej”.

„Jesteśmy dziś w Gdańsku, bo dzień jest symboliczny, ale też i miejsce, i miasto. Wydarzenie dotyczy 30. rocznicy Trybunału Konstytucyjnego. Wydawało się, że to jest chlubna rocznica, z czego można być zawsze dumnym. Trybunał Konstytucyjny dziś jest w wielkich kłopotach, jeśli chodzi o walkę o swoją niezależność instytucjonalną i podmiotowość” – mówił Schetyna.

Zaznaczył, że „władze, państwo PiS zmieniając budżet, nie pozwala świętować Trybunałowi Konstytucyjnemu rocznicy powstania TK w Warszawie”. „To symbolicznie oddaje relacje między rządem PiS, Jarosławem Kaczyńskim, a trzecią władzą, władzą sądowniczą i Trybunałem Konstytucyjnym przede wszystkim. Trzeba było sięgać po gościnność władz miasta Gdańska i jego mieszkańców” – podkreślił lider PO.

„I tak jak dziś trójpodział władzy jest podważany przez PiS i Jarosława Kaczyńskiego, tak mogę powiedzieć bardzo wyraźnie, że ten czas się skończy. Historia zna wiele takich przykładów, kiedy władze, które uważają, że nie mogą poradzić sobie z władzą sądowniczą to podnoszą na nią rękę. Tak dzisiaj jest w Polsce i dlatego potrzebne jest obywatelskie, nie tylko polityczne wsparcie dla niezależności władzy sądowniczej” – powiedział Schetyna.

Wiceprzewodniczący PO Borys Budka ocenił, że poniedziałkowe obchody 30-lecia TK w Gdańsku to „święto demokracji”. „Jesteśmy tu w Gdańsku, dlatego, że w Warszawie te obchody nie mogą się odbyć. Prezes Kaczyński i rząd premier Beaty Szydło zrobili wszystko, by również na arenie międzynarodowej zdeprecjonować Trybunał Konstytucyjny, co im się, oczywiście, nie udało” – mówił b. minister sprawiedliwości.

„Dziś w Gdańsku wybitne autorytety z całego świata będą rozmawiali na temat trójpodziału władzy i standardów konstytucyjnych podczas gdy w Warszawie o godz. 14.00 pan poseł Stanisław Piotrowicz (PiS) w sposób wcześniej niespotykany zwołał pierwsze posiedzenie komisji, która ma się zająć kolejną ustawą, kneblującej tym razem usta sędziom Trybunału Konstytucyjnego, również tym w stanie spoczynku” – zaznaczył Budka.

Podkreślił, że na te proponowane rozwiązania „nie było i nie będzie zgody Platformy”.

„Małostkowość, małość Jarosława Kaczyńskiego objawia się właśnie w tego typu sytuacjach, kiedy celowo by na posiedzeniu komisji nie mogli być sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zwołuje się to posiedzenie dokładnie w tym czasie, kiedy w Gdańsku będzie mowa o przyszłości Trybunału i sądownictwie konstytucyjnym” – powiedział wiceszef PO.

Obchody 30-lecia TK odbywają się w Dworze Artusa w Gdańsku. Głównym punktem uroczystości jest konferencja pod hasłem "Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych". W trakcie konferencji zaplanowano 10 referatów sędziów TK w stanie spoczynku, z wyjątkiem sędziego orzekającego prof. Leona Kieresa, oraz naukowców z całego kraju. Konferencję zakończy otwarta dla publiczności dyskusja panelowa pt. "Wolność obywatela od strachu przed własnym państwem".