MRPiPS rozpoczyna spotkania regionalne na temat polityki społecznej - poinformowała w środę szefowa resortu Elżbieta Rafalska. Chcemy wykorzystać moment, kiedy do kieszeni polskich rodzin trafiły duże pieniądze z 500 plus, na poprawę pracy służb społecznych - wyjaśniła.

Jak poinformowała Rafalska na briefinguw Warszawie, w środę w Kielcach rozpocznie się cykl spotkań MRPiPS ze służbami wojewodów i przedstawicielami powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR). "Takie spotkania będą odbywały się w całym kraju, ich zadaniem jest nawiązanie dobrej współpracy między nami a samorządami" - powiedziała. Jak dodała, rząd liczy, że udział samorządów w strategii rozwiązywania problemów społecznych będzie znaczący.

W spotkaniu w Kielcach wezmą udział przedstawiciele województw małopolskiego i świętokrzyskiego. Jak poinformowała wiceminister Elżbieta Bojanowska, która jest organizatorką i koordynatorką spotkań, w tym roku odbędą się one jeszcze w 8 województwach, a w kolejnych zorganizowane zostaną w przyszłym roku.

"Chcemy prowadzić dialog w środowisku lokalnym, tam, gdzie są ludzkie sprawy. Dlaczego PCPR-y? Bo tam są wszystkie skupione jak w soczewce problemy rodziny, ale także poprzez te struktury są realizowane zadania z pomocy społecznej" - tłumaczyła.

Jak dodała, resort chce wsłuchiwać się w głos środowiska i brać pod uwagę w proponowanych rozwiązaniach rzeczywiste problemy, które tam występują. "Uważamy, że tylko współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi daje efekt w polityce społecznej" - podkreśliła Bojanowska.

Rafalska dodała, że resort chce wykorzystać moment, kiedy do kieszeni polskich rodzin trafiły duże pieniądze z programu "Rodzina 500 plus", na poprawę pracy służb społecznych - zarówno na poziomie gminnym, powiatowym, jak i regionalnym. "Nieprędko taka sytuacja się powtórzy. Te pieniądze z 500 plus w znaczący sposób poprawiają sytuację materialną części rodzin, które tkwiły w ubóstwie" - tłumaczyła.

"Chcemy, żeby działania pracowników socjalnych były działaniami polegającymi na dobrej współpracy z rodziną" - dodała.

Jak wyjaśniła, MRPiPS zamierza także poprawić dostępność do usług społecznych - tych, które są zadaniami zleconymi finansowanymi przez stronę rządową, np. środowiskowe domy samopomocy społecznej, usługi specjalistyczne adresowane do osób z zaburzeniami psychicznymi czy powiatowe zespoły orzekające. "Chcemy, żeby dostępność do tych usług była przez nas w jakiś sposób kontrolowana, nie chcielibyśmy, żeby zależała wyłącznie od aktywności samorządowców" - powiedziała Rafalska.

Spotkania w regionach mają także zracjonalizować finasowanie zadań zleconych. "Od samego początku, jak tylko przyszłam do resortu, monitorujemy koszty zadań zleconych. (…) Sprawdzamy efektywność, skuteczność tych zadań i na pewno jest to obszar, w którym - korzystając z tych samych pieniędzy - można efektywniej wykorzystywać je w realizacji celów społecznych" - oceniła minister rodziny. (PAP)