W związku z rozpoczęciem prac w Sejmie nad projektem ustawy przywracającej lekarzom staże, w stolicy w tym tygodniu odbędą się aż dwie manifestacje pracowników medycznych żądających podwyżek, a nie jedna jak planowano. W czwartek 22 września Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy będzie pikietować od godziny 10:00 pod Sejmem. Duża manifestacja wszystkich grup pracowników medycznych, domagających się wzrostu nakładów na ochronę zdrowia oraz swoich pensji odbędzie się 24 września.

Czwartkową pikietą młodzi lekarze chcą przekonać posłów sejmowej komisji zdrowia, która pracować będzie tego dnia nad nowelizacją ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Medycy chcą, by parlamentarzyści od razu wpisali do niej podwyżkę uposażeń stażystów (są one pokrywane z Funduszu Pracy). Zapowiadają się gorące dyskusje, ponieważ lekarze rezydenci poza pikietą wezmą też udział w tym posiedzeniu komisji o godz. 12:00 jako przedstawiciele OZZL.

Reklama

Proponowana ustawa przywraca staż podyplomowy dla lekarzy (miał wygasnąć - zgodnie z przepisami przyjętymi przez PO-PSL). Stażyści mają wynagrodzenie w wysokości 2007 zł brutto co wynika z rozporządzenia MZ w sprawie stażu podyplomowego. Z kolei rezydenci otrzymują 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W praktyce oznacza to ok. 14 zł netto za godzinę pracy.

Jakie są oczekiwania medyków dowiemy się podczas manifestacji, ale OZZL chciał by stażysta miał 1 średnią krajową, a rezydent dwie. - Wiemy, że nie jest to możliwe od razu. W przypadku rezydentów postulujemy 1,5 średniej krajowej w przyszłym roku, a potem dalszy stopniowy wzrost - mówi DGP Damian Patecki, przewodniczący Zarządu Porozumienia Rezydentów OZZL.

Jak podkreślają lekarze rezydenci, w ciągu ostatniego roku spotkali się z ok. 130 posłami Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiając im swoją sytuację i uzyskali od nich poparcie dla postulatu bezzwłocznego i znacznego podwyższenia płacy rezydenckiej, której obecny poziom posłowie uznali za karygodnie niski, a nawet „haniebny”. Porozumienie Rezydentów OZZL wyraża nadzieję, że w trakcie prac na wspomnianym wyżej rządowym projektem ustawy zmieniającej ustawę o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (druk sejmowy 769) posłowie PiS spełnią swoją obietnicę i zgłoszą odpowiednią poprawkę brzmienia art. 16j. ust. 3 ustawy, zawierającą istotny wzrost pensji lekarza rezydenta.