Ok. 260 mln zł wynosi pula unijnego wsparcia dla przedsiębiorców z woj. opolskiego dostępna w tegorocznych naborach wniosków ogłaszanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Pierwsze pieniądze, ponad 500 tys. zł, zostały już wypłacone.

Ogółem środki Regionalnego Programu Operacyjnego woj. opolskiego na lata 2014-2020 to blisko 950 mln euro. Na innowacje w przedsiębiorstwach w tym okresie przeznaczonych ma zostać ok. 61,6 mln euro; na wsparcie przedsiębiorstw i lokalnego biznesu - łącznie ponad 160 mln euro.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) to jedna z tzw. instytucji pośredniczących we wdrażaniu opolskiego RPO (obok Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Związku ZIT).

OCRG prowadzi nabory wniosków w tzw. działaniach obejmujących: innowacje w przedsiębiorstwach, nowe produkty i usługi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), współpracę gospodarczą i promocję, efektywność energetyczną w mieszkalnictwie, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną w MSP oraz infrastrukturę usług społecznych. Dysponuje środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Opolu dyrektor OCRG Roland Wrzeciono przekazał m.in., że do poniedziałku na konta dziewięciu przedsiębiorstw z regionu trafiło już ponad 510 tys. zł dotacji przyznanych w naborze wniosków dotyczących współpracy gospodarczej i promocji.

Poszczególne firmy otrzymały pierwsze wnioskowane transze w wysokości od blisko 9,5 tys. zł do ponad 163,7 tys. zł. To część wartości całych ich projektów, wciąż jeszcze realizowanych. Wśród dziewięciu firm, które do wtorku dostały pierwsze unijne środki nowego RPO znalazły się m.in. Nela-One, Gniotpol, Bradas czy Plotserwis.

Nabór ten był ogłaszany jeszcze w 2015 r. Dotyczył m.in. wsparcia promocji firm w kraju i za granicą, np. na targach, wchodzenia na nowe rynki; wprowadzania na rynek nowych produktów czy usług oraz zwiększania eksportu. W puli było 14,65 mln zł. Firmy złożyły 104 wnioski o dofinansowanie. Do dofinansowania po ocenie zatwierdzono z końcem lutego 50.

Wicedyrektor OCRG Aneta Grzegocka mówiła, że w tym działaniu podpisano już z firmami 46 umów; w czerwcu wpłynęły już 24 wnioski o płatności, w lipcu ma wpłynąć 25 kolejnych.

Prezes produkującego przyczepy ciężarowe i zabudowy pojazdów Gniotpolu Wojciech Gniot zasygnalizował, że zrealizowany już wniosek o płatność 9,5 tys. zł objął: opracowanie strategii rozwoju firmy oraz opracowanie biznesplanu do projektu udziału w międzynarodowych targach, promocji firmy na rynku krajowym i zagranicznym, a także poszerzania współpracy w ramach spotkań z potencjalnymi kontrahentami.

Całkowita wartość tego projektu firmy, to 533,2 tys. zł. Dofinansowanie wyniesie 337,3 tys. zł. Gniot zaznaczył, że w ostatnich dwóch latach firma pozyskała kilka milionów unijnych środków. Środki te przede wszystkim przyspieszyły wprowadzanie innowacji produktowych i procesowych.

Łącznie we wszystkich ogłaszanych w tym roku przez OCRG naborach do rozdysponowania będzie 260 mln zł. 95 mln zł przeznaczono na zakończony w kwietniu nabór na innowacje w przedsiębiorstwach. Firmy złożyły w nim 54 wnioski na łączną sumę dofinansowania ok. 180 mln zł. Kolejny nabór na innowacje dla firm – z pulą ponad 40 mln zł - ma odbyć się w grudniu br.

W czerwcu OCRG ogłosiło nabór dotyczący tzw. infrastruktury usług społecznych – trwający do 18 lipca. Ok. 75 mln zł mikro, małe i średnie firmy z regionu mogą wykorzystać na infrastrukturę i wyposażenie umożliwiające świadczenia usług na rzecz tzw. osób niesamodzielnych, np. niepełnosprawnych czy starszych. Inwestycje mogą tu dotyczyć dziennych lub całodobowych domów opieki, a także tzw. mieszkań wspieranych (np. dla osób starszych) czy mieszkań treningowych (np. dla osób opuszczających domy dziecka).

W kolejnych miesiącach zostaną jeszcze ogłoszone nabory: na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach (w III kw.; pula 17,4 mln zł), na nowe produkty i usługi w małych i średnich firmach na obszarach przygranicznych (w październiku; 16 mln zł; trzy powiaty przygraniczne) oraz efektywność energetyczną w MSP (grudzień; niespełna 16 mln zł; wybrane powiaty).

We wtorek marszałek woj. opolskiego Andrzej Buła zapowiedział, że w tym roku ze środków tamtejszego RPO wypłacone mają zostać 233 mln zł, a w kolejnym – 586 mln zł. (PAP)