Pomnik ma być odsłonięty jesienią w Kielcach, w piątą rocznicę śmierci Kapuścińskiego.

Akcję organizuje nieformalne stowarzyszenie Loża Jerzych, której Kapuściński był członkiem. Jak powiedział PAP przedstawiciel Loży Jerzy Mielnik, ma ona na celu przypomnienie wielkiego regionalisty. „+Żywy+ pomnik będą tworzyły inicjały jego imienia i nazwiska – J i K, wykonane w kamieniu, które będą jednocześnie siedziskiem. Obok zostaną zainstalowane urządzania nagłaśniające z nagraniami - każdy będzie mógł wybrać i posłuchać opowieści Kapuścińskiego, o jakimś terenie Kielc” – opisywał.

Jak podkreślił, Kapuściński „całe swoje życie” poświęcił dla turystyki, regionu i ochrony przyrody. „Był znawcą historii, kultury, niesamowitym gawędziarzem, organizatorem wspaniałych wycieczek, i publicystą. Nazywano go +Sabałą Gór Świętokrzyskich+” – przypomniał Mielnik.

Pomnik ma stanąć w dawnym kamieniołomie Kadzielnia w centrum Kielc, gdzie znajduje się rezerwat geologiczny. Jego odsłonięcie jest planowane w październiku, w piątą rocznicę śmierci Kapuścińskiego.

Monument będzie wykonany z kamienia i drewna. Będzie na nim wygrawerowany napis, przybliżającym sylwetkę Kapuścińskiego. Nagrania, których będzie można posłuchać przy siedzisku, mają pochodzić z gawęd turystycznych, jakie regionalista nagrywał dla Radia Kielce.

W ocenie autorki koncepcji pomnika, Judyty Marczewskiej z kieleckiego Instytutu Designu, pomnik nie musi być patetyczny, ale może spełniać określone funkcje. „Ta myśl wydaje się uzasadniona, ponieważ pan Jerzy interesował się turystyką, także ludźmi niepełnoprawnymi (organizował turystykę niepełnosprawnych - PAP). Pomnik będzie takim przystankiem dla pieszego turysty” – wyjaśniała.

Ideę upamiętniania Kapuścińskiego popierają m. in. władze Kielc i samorząd województwa świętokrzyskiego. „Musimy pamiętać o osobach, które z pasją kiedyś - zarzucając swoje własne sporawy - promowały ziemię świętokrzyską. Pewnie jest niewiele osób, które tak jak pan Jerzy ją ukochały” – podkreślił marszałek województwa, Adam Jarubas. Dodał, że liczy w zaangażowanie w zbiórkę funduszy na budowę pomnika różnych firm i instytucji.

Partnerami akcji są: Fundacja Jaśka Meli „Poza Horyzonty”, Wzgórze Zamkowe w Kielcach, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - Oddział Świętokrzyski, Liga Ochrony Przyrody - Okręg w Kielcach.

Jerzy Kapuściński (ur. 6 listopada 1939 r. w miejscowości Drugnia k. Chmielnika – zm. 6 października 2011 r. w Kielcach) był regionalistą, przewodnikiem świętokrzyskim, honorowym członkiem PTTK. Dzieciństwo spędził w leśniczówce, pod okiem pracującego tam ojca, który od najmłodszych lat zaszczepiał w nim szacunek dla otaczającej przyrody.

Po ukończeniu Technikum Mechanicznego, Kapuściński rozpoczął pracę jako technolog obróbki plastycznej w Zakładach Precyzyjnych „Iskra” w Kielcach. Przez kolejne lata pracował w zakładach „Chemar”. W 1959 r. wstąpił do zakładowego koła PTTK. Dla kolegów z pracy organizował wycieczki po Polsce i regionie pod nazwą „Rajd Chemaru”.

Z przyzakładowego koła, Kapuściński przeniósł się do koła miejskiego PTTK przy Oddziale Świętokrzyskim w Kielcach. W 1976 r. został organizatorem turystyki i strażnikiem ochrony przyrody. W 1982 r. otrzymał uprawnienia przodownika turystyki pieszej.

W latach 1984-1987 pełnił funkcję prezesa zarządu wojewódzkiego PTTK. W pierwszym roku pełnienia tej funkcji został instruktorem ochrony przyrody, a w 1994 r. otrzymał uprawnienia instruktora krajoznawstwa Polski.

Działając przy PTTK, zawsze gromadził wokół siebie wielu młodych amatorów turystyki pieszej, który zjednywał swoimi wyjątkowymi opowieściami. Potrafił wyjątkowo barwnie opowiadać o każdym zakątku Gór Świętokrzyskich, Puszczy Jodłowej, Łysogór czy Ponidzia. Był wykładowcą na szkoleniach dla przewodników. Napisał wiele publikacji popularyzujących region świętokrzyski.

Kapuściński był wielokrotnie nagradzany, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką „Zasłużonego Działacza Turystyki”, nagrodami Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Przewodniczącego Głównego Komitetu Turystyki, odznaką „Zasłużonego Działacza Kultury”, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Nagrodą Prezydenta Miasta Kielce i „Wędrowcem świętokrzyskim” - wyróżnieniem marszałka województwa.

Od kwietnia imię Jerzego Kapuścińskiego nosi w woj. świętokrzyskim 25-kilometrowy czarny szlak turystyczny, prowadzący z Piórkowa przez rezerwat Szczytniak i Górę Chełmową, do Nowej Słupi. (PAP)