Prokuratura Krajowa skierowała do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.

Wniosek został skierowany do Sejmu w czwartek - poinformowała Bialik w "Wiadomościach" TVP.

Prokuratorzy z Katowic chcą przedstawić szefowi Izby zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień przy obsadzaniu stanowisk w NIK. To już druga próba uchylenia immunitetu Kwiatkowskiemu. W sprawie pierwszego wniosku Sejm poprzedniej kadencji nie zajął stanowiska.

Jak poinformowała prok. Bialik, przesłanie wniosku katowickich prokuratorów poprzedziła analiza dokonana przez zastępcę prokuratora generalnego Marka Pasionka. Sam wniosek podpisał Mieczysław Śledź – dyrektor Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Prokuratura chce Kwiatkowskiemu przedstawić cztery zarzuty związane z organizacją i wpływem na przebieg konkursów na dyrektorów delegatur Izby w Rzeszowie i Łodzi oraz wicedyrektora departamentu środowiska w centrali NIK. Zdaniem prokuratury prezes NIK miał manipulować przebiegiem konkursów na te stanowiska.

"Choć z formalnego punktu widzenia to nowy wniosek, to jednak pod względem prawnym nie różni się od poprzedniego – nie zostały w nim opisane żadne nowe okoliczności" - powiedziała prok. Bialik.