Napływ uchodźców do UE zmalał radykalnie, odkąd w marcu "28" zawarła porozumienie z Turcją. Wcześniej zamknięto tzw. szlak bałkański, którym do krajów zachodniej i północnej Europy w ubiegłym roku nielegalnie przedostało się około miliona osób. Spadek liczby uchodźców i migrantów przybywających do UE w pierwszych miesiącach tego roku wynikał również z zimowych warunków pogodowych.

Z zestawienia Eurostatu, czyli biura statystycznego UE, wynika, że Syryjczycy pozostają grupą narodowościową najbardziej zainteresowaną otrzymaniem międzynarodowej ochrony w UE. Od stycznia do końca marca złożyli oni po raz pierwszy 102 tys. wniosków o azyl. Na kolejnych miejscach są Irakijczycy i Afgańczycy - po 35 tys. aplikacji.

Najwięcej, bo 61 proc. wniosków (175 tys.) złożonych zostało w Niemczech. Drugim najczęściej wybieranym przez uchodźców krajem były Włochy (22,3 tys., czyli 8 proc.), a następnie Francja (18 tys./6 proc.), Austria (13,9 tys./5 proc.) i Wielka Brytania (10,1 tys./4 proc.).

Reklama

Największe spadki w liczbie złożonych aplikacji w porównaniu do ostatniego kwartału ubiegłego roku odnotowała Szwecja (spadek o 91 proc.), Finlandia (-85 proc.), Dania (-74 proc.), Holandia (-72 proc.), Belgia (-70 proc.), Luksemburg (-59 proc.) oraz Austria (-55 proc.).

Jeśli chodzi o liczbę wniosków azylowych w relacji do liczby mieszkańców to najbardziej obciążonymi krajami były: Niemcy (ponad 2150 aplikacji na milion mieszkańców), Austria (1619 na milion), Malta (904), Luksemburg, Szwecja, Cypr i Węgry (wszystkie poniżej 1000).

Na drugim biegunie znalazły się kraje takie jak Słowacja (3 aplikacje na milion mieszkańców), Estonia (4), Rumunia (11), Litwa (13), Portugalia (14) oraz Łotwa (16).

W Polsce w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. złożono 2325 aplikacji, tj. o 30 proc. mniej niż w ostatnim kwartale minionego roku. Najczęściej składali je Rosjanie (1565 wniosków), Tadżycy (350) oraz Ukraińcy (185).

Z danych Eurostatu wynika, że w marcu rozpatrywanych było ponad milion wniosków o azyl (odpowiednie władze zajmowały się złożonymi wcześniej dokumentami). W marcu 2015 roku rozpatrywanych było 560 tys. takich wniosków.

W ubiegłym roku do Europy dotarł milion migrantów i uchodźców, z których większość uciekała przez wojnami i biedą na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej.

Porozumienie UE-Turcja przewiduje odsyłanie do Turcji wszystkich migrantów, którzy nielegalnie dotarli do Grecji od 20 marca. Stanowi, że UE ma przyjmować syryjskich uchodźców bezpośrednio z tureckich obozów; za każdego odesłanego z Grecji Syryjczyka Unia przejmie od Turcji jednego syryjskiego uchodźcę. Bruksela obiecała Ankarze pomoc finansową na imigrantów w wysokości 6 mld euro. (PAP)