Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2024 roku wyniosło 8271,99 zł. To oznacza wzrost o 11,3 proc. rok do roku.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w kwietniu 2024 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw
spadło nominalnie w stosunku do marca 2024 r. o 1,6 proc. "Spadek ten spowodowany był większą skalą wypłat w poprzednim miesiącu m.in. nagród w tym nagród motywacyjnych, bonusów, premii rocznych, kwartalnych i świątecznych, nagród jubileuszowych, wypłat z
tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń" - czytamy w komunikacie.

ikona lupy />
Przeciętne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw / GUS

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw

W kwietniu 2024 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw pozostało na zbliżonym poziomie względem marca 2024 r. i wyniosło 6499,4 tys. etatów.

W relacji rok do roku natomiast odnotowaliśmy spadek o 0.4 proc.